Záhorie 2/2017

0
471
Rímskokatolícky farský Kostol sv. Štefana, kráľa v Stupave. Foto: Richard Drška

Mgr. Božena Juríčková: MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19. a 20. storočia
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Hora omilostenia?
Ing. Jozef Pavlásek: Pracovný tábor v Lábe v rokoch 1941-1943
PhDr. Mária Zacharová: Koniec Kiripolca, začiatok Kostolišťa
PhDr. Peter Michalovič: Lekár európskeho formátu Gustáv Niepel
PhDr. Viera Drahošová: Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom PhDr. Jaroslavom Blahom

Nové knihy / Správy
Dve knižné publikácie o Podhorí (Akad. mal. Ivan Dulanský)
Nedokončený príbeh (Za Šimonom Hološkom) (Mgr. Božena Juríčková)
Výstava Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí (PhDr. Viera Drahošová)
Za Pavlom Proksom (Mgr. Vladimír Petrovič)
Anna a Pavel Proksovci (Ing. Bohumil Proksa, DrSc.)

Predchádzajúci článokŽili v Skalici – Miroslav Sylla, Ján Blaha
Ďalší článokMUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19. a 20. storočia