Záhorie 3/2024

0
78
Hus s mladými, Kúty. Foto: Richard Drška

Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Najstarší mlyn na Záhorí
Mgr. Zuzana Francová: Keramická dielňa SUP v Plaveckom Štvrtku
PhDr. Mária Zacharová: Priateľstvo Martina Benku s Mikulášom Wernerom
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D., Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Zreštaurované zbierky Záhorského múzea: Wormská biblia, Obraz Panny Márie Pomocnej od Františka Hánu
Ing. Miroslav Čársky: Neznáme postavy fotografie severného Záhoria – Bedrich Doležal
Mgr. Oľga Drahošová: Nahliadnutie za oponu ochotníckeho divadelníctva v Zohore
Mgr. Samuel Jurala: Z dobovej tlače – O stavbe farského kostola v Štefanove

Nové knihy / Správy
Prezentácia publikácie Tradičná kuchyňa Záhoria Mojmíra Benžu (Mgr. Dita Andrušková, PhD.)
Odovzdávanie verejných ocenení 2024 (PhDr. Peter Michalovič)
Publikácia Modrotlač na Záhorí (-redakcia-)
Historické prednášky Martina Hoferku (PhDr. Peter Michalovič)
Moravsko-slovenský rozhlasový špeciál zo Skalice (PhDr. Peter Michalovič)

Predchádzajúci článokRozlúčka s riaditeľkou PhDr. Vierou Drahošovou
Ďalší článokNajstarší mlyn na Záhorí – Mgr. Pavol Vrablec, PhD.