Záhorie 2/2024

0
78
Habánsky dvor v Sobotišti. Foto: Richard Drška

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Návšteva habánskych dvorov hutteritmi v roku 1937
Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Tehelňa v Smolinskom
PhDr. Viera Drahošová: Nábytok navrhnutý Dušanom Jurkovičom v Záhorskom múzeu
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Ženský ľudový odev z Mokrého Hája v zbierkach Záhorského múzea v Skalici
Ing. Miroslav Čársky: Neznáme postavy fotografie severného Záhoria – Rudolf Bernath

Nové knihy / Správy
Vedeli ste? (prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Skalické mestské elity v 17. storočí (ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.) Vedecké kolokvium o hospodárskych dejinách v Skalici (PhDr. Richard Drška)
Už šiesta Frolova notečka v Závode (PhDr. Peter Michalovič)