Záhorie 6/2017

0
206
Zimný motív. Foto: Richard Drška

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Farnosť Kúty a jej duchovní v 19. storočí
Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD.: Ľudové kožuchy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici
PhDr. Mária Zacharová: Malacký pivovar
PhDr. Viera Drahošová: Skalické obdobie Miroslava Syllu
PhDr. Robert Bača: Kto bol Ferenc Mezey?
PhDr. Štefan Mocko: Nezvestný už trištvrte storočia

Nové knihy / Správy
Žili v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Historický zborník (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
Výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok (redakcia)
Pamätná tabuľa v Brodskom (Marcela Antálková)
Bibliografia XXVI. ročníka (2017) časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)