Záhorie 1/2024

0
138
Ľadový motív z Kútskeho lesa. Foto: Richard Drška

PhDr. Viera Drahošová: Príhovor
PhDr. Mária Zacharová: Sigfríd II. Kolonič a panstvo Veľké Leváre
PhDr. Mojmír Benža, PhD.: Obyvateľstvo mesta Senice na začiatku storočia
Mgr. Samuel Jurala: K storočnici poručíka Ludvíka Čambalu
Mária Ftáčniková: 100 rokov skautingu v Malackách
Ing. Miroslav Čársky: Neznáme postavy fotografie severného Záhoria/Otec a syn Jánovia Kalmánovci, Gejza Galláš
PhDr. Viera Drahošová: Záhorské múzeum v roku 2023

Nové knihy / Správy
Jubilant Vladimír Suchánek (Ing. Miroslav Čársky)
Na hrade a pod hradom (PhDr. Peter Michalovič)
Nová kniha o Senici (PhDr. Peter Michalovič )
Návšteva Múzejného spolku z Hohenau an der March (-redakcia-)
Na časopis Záhorie prispeli (Mgr. Anna Palkovičová)

Predchádzajúci článokVýzva na publikovanie v Zborníku Záhorského múzea 10
Ďalší článokPredaj časopisu Záhorie