Knižnica Záhorského múzea v Skalici

0
423
Knižnica prof. Ďuroviča.

Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc a marca – mesiaca knihy by sme vám radi priblížili knižnicu Záhorského múzea v Skalici.
Študijným účelom pracovníkov, spolupracovníkov Záhorského múzea, ako i regionálnych bádateľov slúži špecializovaná múzejná knižnica s viac ako 22500 zväzkami. Pozostáva zo štyroch základných fondov: stará časť, Lichardov fond, Ďurovičova knižnica a múzejná knižnica, v ktorej najväčšiu časť tvorí odborná literatúra zameraná na spoločenskovedné disciplíny – históriu, etnológiu, archeológiu, muzikológiu, dôležitý podiel predstavuje odborná regionálna literatúra, periodiká a výstrižky.
Základ knižnice – starú časť – vytvorila zbierka kníh zakladateľa MUDr. Pavla Blaha, po roku 1950 pribudli knihy z knižníc gymnázia, hospodárskej školy a ľudových skalických škôl, spolu asi 1600 zväzkov. Cenný je tzv. Lichardov fond, ktorý múzeum získalo v roku 1965 od Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Skalici. Ďurovičovu knižnicu s viac ako 3000 zväzkami, získanú v roku 1996 darom ako pozostalosť po farárovi evanjelickej a. v cirkvi. prof. Jánovi Ďurovičovi zo Skalice, tvoria staré tlače, teologická a historická literatúra, viaceré vydania Tranoscia a modlitebné knihy, slovenská beletria od štúrovcov a i.
Fond knižnice múzeum rozširuje cielenými nákupmi odbornej literatúry, výmenami, ale predovšetkým darmi od vydavateľov, autorov alebo majiteľov knižníc.

Jedným z najvýznamnejších zväzkov knižnice (z Lichardovho fondu) je Herbár Pietra Andreu Mattioliho. Herbár s úvodom Tadeáša Hájka z Hájku, vydanie z roku 1596, ktoré pripravil Adam Huber z Riesenpachu a vydal Daniel Adam z Veleslavína (v češtine, kožená väzba, formát 34,5 x 23,5 cm, 477 zachovaných očíslovaných strán + registre, ilustrovaný).