Bibliografia XXXII. ročníka (r. 2023) časopisu Záhorie

0
95

Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Kolekcia západoslovenskej keramiky. Z nových akvizícií Záhorského múzea v Skalici. 6, 2023, s. 18-20.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Modrotlač v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 5, 2023, s. 17-21.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Reštaurovanie strúhacej stolice v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 2, 2023, s. 25.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Rubáše v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 1, 2023, s. 24-26.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Z nových akvizícií hrnčiarskeho riadu Záhorského múzea. 3, 2023, s. 19-21.
Antálková, Marcela: Spomienka na významného rodáka Martina Čulena (správa). 5, 2023, s. 27-28.
Batka st., Ľubomír, Mgr.: K 150. výročiu smrti Samuela Jurkoviča. 4, 2023, s. 6-8.
Blaho, Vladimír, PhDr.: K jubileu „Poloskaličanky” Heleny Jurasovovej (správa). 5, 2023, s. 23-24.
Blanáriková, Veronika, Mgr.: Z histórie Gazdinskej školy v Skalici. 1, 2023, s. 18-23.
Blecha, Jozef, MVDr.: Veterinárstvo na Záhorí a čo mu predchádzalo (recenzia). 1, 2023, s. 29-30.
Borzová, Sylvia, MUDr.: Zo spomienok radošovského lekára Félixa Pobudu. 2, 2023, s. 23-24.
Brezina, Peter, PhDr.: Břeclavská rodina Pokorná a Senica. 2, 2023, s. 14-20.
Brezina, Peter, PhDr.: Maliar senických rovín a viedenských ulíc Jozef Pokorný. 1, 2023, s. 13-15.
Brezina, Peter, PhDr.: Podnikanie Kuffnerovcov a Záhorie. 4, 2023, s. 9-16.
Brezina, Peter, PhDr.: Regionálny historik, múzejník a publicista Pavol Čomaj. 4, 2023, s. 17-18.
Brezina, Peter, PhDr.: Rodina Brunovská a Senica. 6, 2023, s. 6-12.
Brezina, Peter, PhDr.: Spoločnosť urbarialistov obce holíčskej. 5, 2023, s. 2-8.
Drahošová, Viera, PhDr.: Jozef Brimich a Jozef Käsmayer. 1, 2023, s. 9-13.
Drahošová, Viera, PhDr.: Koncoročné podujatia Záhorského múzea (správa). 6, 2023, s. 24-25.
Drahošová, Viera, PhDr.: Náš rozhovor s Vladimírom Blahom, osvetovým pracovníkom, operným kritikom a publicistom. 6, 2023, s. 13-16.
Drahošová, Viera, PhDr.: Prednáška Locus supplicii v Záhorskom múzeu. 6, 2023, s. 28-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Rozlúčka s prof. Ľubomírom Ďurovičom (správa). 3, 2023, s. 30-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Vážení a milí čitatelia. 1, 2023, s. 2.
Drška, Richard, PhDr.: K stredovekým dejinám Šaštína. 1, 2023, s. 3-8.
Drška, Richard, PhDr.: Záhorské múzeum na MFF Východná 2023 (správa). 4, 2023, s. 25-26.
Drška, Richard, PhDr.: Zo Šaštína na taliansky front. 6, 2023, s. 2-5.
Fordinálová, Eva, prof., PhDr., CsC.: „Malý Rím“ Záhoria (recenzia). 6, 2023, s. 25-26.
Fordinálová, Eva, prof., PhDr., CsC.: Záslužná pocta histórii (recenzia). 6, 2023, s. 26-27.
Gašpar, Pavol, MVDr.: Zubné lekárstvo v Senici a na Záhorí (recenzia). 1, 2023, s. 30-31.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Loretánske kaplnky na Záhorí v 18. storočí. 4, 2023, s. 2-5.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Majetkové odkazy a náboženské základiny skalických karmelitánov. 3, 2023, s. 2-6.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Obnova kríža na Zámčisku (správa). 3, 2023, s. 27-28.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Reštaurovanie obrazu Alegória Spravodlivosti. 4, 2023, s. 21-22.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Osud petrovoveských Hohenbergovcov. 5, 2023, s. 9-12.
Jozefovič, Michal, Mgr., PhD.: O Kostole sv. Žofie v Dubovciach. 3, 2023, s. 14-15.
Jurala, Samuel, Mgr.: Z dobovej tlače. Udalosti počas vzniku prvej Československej republiky v Hradišti pod Vrátnom. 5, 2023, s. 21-22.
Kohútová, Mária, prof., PhDr., CSc.: Aj taký bol život na panstvách. 2, 2023, s. 2-7.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Kniha Volali nás podľa čísel (správa). 5, 2023, s. 26-27.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Mokrý Háj vo výtvarnom umení (správa). 5, 2023, s. 31.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Spomienkové podujatie na P. Emanuela Jozefa Cubínka (správa). 3. 2023, s. 24.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Za Máriou Zajíčkovou (nekrológ). 1, 2023, s. 27.
Mátel, František, prof., Ing., CSc.: Keď sa v Závodzích ledovalo. 4, 2023, s. 19-21.
Mátel, František, prof., Ing., CSc.: Zmeny tradičného hospodárskeho roka v Závode. 3, 2023, s. 16-18.
Michalovič, Peter, PhDr.: … hledaua si zelinečku na čarováňí. Z dobovej tlače. 3, 2023, s. 22-23.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXXII. ročníka (r. 2023) časopisu Záhorie. 6, 2023, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Dana Janáčková: Pod povrchom – Milan Flajžík (anotácia). 2, 2023, s. 26-27.
Michalovič, Peter, PhDr.: Dvesto rokov od narodenia Jozefa Podhradského (správa). 2, 2023, s. 29-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Nová kniha Rodina v ľudovej kultúre Záhoria (recenzia). 1, 2023, s. 28-29.
Michalovič, Peter, PhDr.: Podujatie Putovanie skalickou históriou pokračuje (správa). 2, 2023, s. 27-29.
Michalovič, Peter, PhDr.: Skalické roky Františka Krištofa Veselého. 2, 2023, s. 20-22.
Michalovič, Peter, PhDr.: Vianoce, divadlo a Dr. Pavel Blaho. Z dobovej tlače. 6, 2023, s. 21-23.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Modrotlač v Záhorskom múzeu (správa). 5, 2023, s. 29-30.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Na časopis Záhorie prispeli. 2, 2023, s. 31.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Nový zborník Malacky a okolie. 6, 2023, s. 27.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Pamätná kniha Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Levároch 1883 – 2011. 6, 2023, s. 28.
Pavlásková, Terézia, Mgr. – Pavlásek, Jozef, Ing.: Arnold Ipolyi-Stummer pôsobil aj v Zohore. 3, 2023, s. 7-13.
Pavlásková, Terézia, Mgr. – Pavlásek, Jozef, Ing.: Španielska chrípka v rokoch 1918 – 1920 v Zohore. 1, 2023, s. 16-18.
Pavlásková, Terézia, Mgr. – Pavlásek, Jozef, Ing.: Učitelia Kľučkovci v Zohore. 5, 2023, s. 12-16.
-redakcia-: Prednáška Narodenie a rané detstvo v ľudovej kultúre Záhoria (správa). 3, 2023, s. 24-25.
-redakcia-: Prednáška Výšivka na Záhorí (správa). 4, 2023, s. 26-27.
Spáčilová, Soňa, Mgr. – Michalovič, Peter, PhDr.: MDD v Záhorskom múzeu (správa). 3, 2023, s. 25-27.
Spáčilová, Soňa, Mgr. – Michalovič, Peter, PhDr.: Rasťo Andris – Nálady (správa). 3, 2023, s. 28-30.
Švecová, Adriana, doc., PhDr., JUDr., PhD.: Sociálna starostlivosť o dieťa na severnom Záhorí za čias I. ČSR. 2, 2023, s. 7-13.
Zacharová, Mária, PhDr.: Štefan Kršek – prvý Kiripolčan v Amerike. 6, 2023, s. 17.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Spoločná výstava Trojka Záhoria 3 v Skalici (správa). 4, 2023, s. 27-29.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Výstava Maľba a sklo (Jany Hotařovej a Silvie Hílkovej) (správa). 5, 2023, s. 24-25.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Za Oľgou Bartošíkovou (nekrológ). 4, 2023, s. 29-31.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Za Róbertom Hačkom (nekrológ). 4, 2023, s. 23-25.
PhDr. Peter Michalovič