Záhorie 6/2023

0
161
Kríž na Roštúne. Foto: Ing. Patris Drška

PhDr. Richard Drška: Zo Šaštína na taliansky front
PhDr. Peter Brezina: Rodina Brunovská a Senica
PhDr. Viera Drahošová: Náš rozhovor s Vladimírom Blahom, osvetovým pracovníkom, operným kritikom a publicistom
PhDr. Mária Zacharová: Štefan Kršek – prvý Kiripolčan v Amerike
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Kolekcia západoslovenskej keramiky. Z nových akvizícií Záhorského múzea v Skalici
PhDr. Peter Michalovič: Vianoce, divadlo a Dr. Pavel Blaho. Z dobovej tlače

Nové knihy / Správy
Koncoročné podujatia Záhorského múzea (PhDr. Viera Drahošová)
„Malý Rím“ Záhoria (prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Záslužná pocta histórii (prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Nový zborník Malacky a okolie (Mgr. Anna Palkovičová)
Pamätná kniha Dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Levároch 1883 – 2011 (Mgr. Anna Palkovičová)
Prednáška Lucus supplicii v Záhorskom múzeu (PhDr. Viera Drahošová)
Bibliografia XXXII. ročníka (r. 2023) Záhoria (PhDr. Peter Michalovič)

Predchádzajúci článokZo Šaštína na taliansky front – PhDr. Richard Drška
Ďalší článokBibliografia XXXII. ročníka (r. 2023) časopisu Záhorie