Záhorie 1/2017

0
840
Biele Karpaty pri Sobotišti. Foto: Pavol Vandelia

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 26. ročníka
PhDr. Mária Zacharová: Sklárne v Malých Karpatoch
PhDr. Robert Bača: Karel Andel a Skalica
MUDr. Dagmar Kanisová: Málo známa Chvojnica
PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.: Skalica ako inšpiračný zdroj, Eva Fordinálová číta Bohuslava Tablica
Ing. Jozef Pavlásek: Pracovný tábor v Zohore v rokoch 1941 až 1943
PhDr. Viera Drahošová: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici, Obraz František Lotrinský s deťmi

Nové knihy / Správy
Skalica 1950 – 1980 (PhDr. Viera Drahošová)
Láska k folklóru (PhDr. Viera Drahošová)
Dušan Krivský Na modrej vlne (PhDr. Jozef Špaček)