Bibliografia XXVI. ročníka (2017) časopisu Záhorie

0
286

Antálková, Marcela: Pamätná tabuľa v Brodskom. 6, 2017, s. 29.
Bača, Robert, PhDr.: Karol Andel a Skalica (K 120. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia). 1, 2017, s. 7-9.
Bača, Robert, PhDr.: Kto bol Ferenc Mezey? 6, 2017, s. 23-24.
Bača, Robert, PhDr.: Mestská správa Skalice do roku 1711 (recenzia). 3, 2017, s. 25-26.
Bača, Robert, PhDr.: Neznáme fotografie Ing. Štefana Janšáka (1886 – 1972). 4, 2017, s. 21-24.
Bartlová, Alena, PhDr., CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou dr. Pavla Blaha (I. časť). 3, 2017, s. 11-18.
Bartlová, Alena, PhDr., CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou dr. Pavla Blaha (II. časť). 4, 2017, s. 9-15.
Bíla, Zdenka – Bíla, Miloš, Ing.: Spomienka na generála Klemeša (1922 – 2017). 5, 2017, s. 26-27.
Brezina, Peter, PhDr.: Ako františkáni zachránili skalické mestské hradby. 3, 2017, s. 22-24.
Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD.: Ľudové kožuchy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 6, 2017, s. 7-10.
Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD.: Odborný seminár Skalica 1217 – 2017 (správa). 4, 2017, s. 25-26.
Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD.: Výstava Ivana Galamboša v Holíči (správa). 4, 2017,
s. 26-28.
Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD.: Z Putovania skalickou históriou. 3, 2017, s. 27-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Láska k folklóru (správa). 1, 2017, s. 29-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Na úvod 26. ročníka. 1, 2017, s. 2.
Drahošová, Viera, PhDr.: Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom PhDr. Jaroslavom Blahom. 2, 2017, s. 18-24.
Drahošová, Viera, PhDr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Obraz František
Lotrinský s deťmi. 1, 2017, s. 24-27.
Drahošová, Viera, PhDr.: Skalica 1950 – 1980 vo fotografii Fridricha Leopolda Slatinského, Jána Pardubského a Františka Tomíka (správa). 1, 2017, s. 28-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Skalické obdobie Miroslava Syllu. 6, 2017, s. 15-22.
Drahošová, Viera, PhDr.: Výstava Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí (správa). 2, 2017, s. 26-28.
Drahošová, Viera, PhDr.: Vyšívaná história reformácie (správa). 3, 2017, s. 26-27.
Drahošová, Viera, PhDr.: Významné obdobia Skalice. 3, 2017, s. 6-11.
Drahošová, Viera, PhDr.: Žili v Skalici (správa). 6, 2017, s. 25-26.
Drška, Richard, PhDr.: 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici. 3, 2017, s. 2-6.
Drška, Richard, PhDr.: Skalické radnice. 5, 2017, s. 2-8.
Dulanský, Ivan, Akad. mal.: Dve knižné publikácie o Podhorí (správa). 2, 2017, s. 25.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Hora omilostenia? 2, 2017, s. 6-9.
Fulmeková, Denisa, Mgr.: Náš rozhovor s jubilantkou Máriou Kráľovičovou. 5, 2017,
s. 17-21.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Farnosť Kúty a jej duchovní v 19. storočí. 6, 2017, s. 2-7.
Horský, Štefan: Devínske Jazero. 4, 2017, s. 16-19.
Chňupková, Veronika, Mgr.: K patrocíniu kaplnky v holíčskom kaštieli. 4, 2017, s. 7-9.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Z histórie detského domova v Holíči. 5, 2017, s. 8-12.
Juríčková, Božena, Mgr.: MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19. a 20. storočia. 2, 2017, s. 2-6.
Juríčková, Božena, Mgr.: Nedokončený príbeh (Za Šimonom Hološkom) (nekrológ). 2, 2017, s. 26.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Málo známa Chvojnica. 1, 2017, s. 9-14.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Kúty sprievodca obcou (správa). 5, 2017, s. 30-31.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Monografia Chropova (recenzia). 4, 2017, s. 29-31.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Výstava Skalica 1217 – 2017 (správa). 5, 2017, s. 29-30.
Machová, Ľudmila, Mgr.: Kaplnka sv. Alojza v Šaštíne-Strážach nad Myjavou. 5, 2017, s. 25.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXVI. ročníka (2017) časopisu Záhorie. 6, 2017, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Lekár európskeho formátu Gustáv Niepel. 2, 2017, s. 15-17.
Mocko, Štefan, PhDr.: Nezvestný už trištvrte storočia. 6, 2017, s. 24.
Mráz, Peter, PaedDr. PhDr., PhD.: Skalica ako inšpiračný zdroj. Eva Fordinálová číta Bohuslava Tablica. 1, 2017, s. 14-16.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Oslavy 200. výročia narodenia Andreja Radlinského v Kútoch (správa). 5, 2017, s. 27-29.
Papp, Štefan, Mgr.: Krátke životné zastavenie F. V. Sasinka v Radošovciach. 4, 2017, s. 19-21.
Pavlásek, Jozef, Ing.: Pracovný tábor v Lábe v rokoch 1941 – 1943. 2, 2017, s. 9-12.
Pavlásek, Jozef, Ing.: Pracovný tábor v Zohore v rokoch 1941 až 1943. 1, 2017, s. 17-24.
Pavlásková, Terézia, Mgr. – Pavlásek, Jozef, Ing.: Kováči v Zohore. 4, 2017, s. 2-7.
Pavlásková, Terézia, Mgr.: Dr. Ferdiš Juriga a Zohor. 5, 2017, s. 12-17.
Petrovič, Vladimír, Mgr.: Za Pavlom Proksom (1919 – 2016) (nekrológ). 2, 2017, s. 29-30.
Proksa, Bohumil, Ing., DrSc.: Anna a Pavel Proksovci (nekrológ). 2, 2017, s. 30-31.
-redakcia-: Cena pre časopis Záhorie (správa). 4, 2017, s. 31.
-redakcia-: Výstava ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok (správa). 6, 2017, s. 27-28.
Rosa, Gorazd, Mgr.: Ďalšia osobnosť Záhoria má svoju pamätnú tabuľu. 4, 2017, s. 28-29.
Šantavý, ml., Pavol, Ing.: Kríž na rázcestí. 3, 2017, s. 18-20.
Špaček, Jozef, PhDr.: Dušan Krivský Na modrej vlne (recenzia). 1, 2017, s. 31.
Švehla, Peter, ThDr.: Skalická evanjelická a. v. cirkev v roku 500. výročia reformácie. 3, 2017, s. 20-22.
Tomík, František, Mgr. art.: Fotografia ako remeslo, vinohrad ako záľuba Františka Tychlera. 5, 2017, s. 21-24.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Historický zborník (správa). 6, 2017, s. 26-27.
Zacharová, Mária, PhDr.: Koniec Kiripolca, začiatok Kostolišťa. 2, 2017, s. 13-15.
Zacharová, Mária, PhDr.: Malacký pivovar. 6, 2017, s. 11-14.
Zacharová, Mária, PhDr.: Sklárne v Malých Karpatoch. 1, 2017, s. 3-7.