Žili v Skalici – PhDr. Viera Drahošová

0
259

V lete 2017 (14. júl – 20. august) Záhorské múzeum v Skalici vo svojich výstavných priestoroch pripravilo výstavu Žili v Skalici. Zámerom výstavy a plánovaného voľného cyklu pod týmto názvom je predstavovať osobnosti, pochádzajúce zo Skalice, alebo v nej pôsobiace, ktorým nebola v predchádzajúcich obdobiach venovaná dostatočná pozornosť. Výstava sa venovala v dvoch samostatných častiach pedagógovi a maliarovi Miroslavovi Syllovi a tesárovi, rezbárovi Jánovi Blahovi. K obom boli vydané príležitostné publikácie.
Miroslav Sylla, maliar a pedagóg, pôsobil na skalickom gymnáziu v rokoch 1918 – 1939. Popri pedagogickej činnosti spolu s ďalšími českými kolegami s mimoriadnym zanietením rozvíjali spolkový a spoločenský život v Skalici. Pozornosť mu bola venovaná v umeleckohistorickej literatúre v súvislosti s jeho umeleckou tvorbou, o jeho pôsobení v Skalici sa takmer nevedelo. (Profil Miroslava Syllu publikujeme v tomto čísle časopisu.) Ide o prvú výstavu, ktorá ho predstavuje komplexne. Svojimi dielami bol zastúpený na výstave Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí (dvomi obrazmi) v Záhorskom múzeu v Skalici zo zbierok Galerie Joži Uprky Uherské Hradište začiatkom roku 2017. Na Morave mohli návštevníci jeho diela vidieť na výstavách v rámci Horňáckych slávností vo Velkej nad Veličkou a v Česku napr. v gymnáziu v Brandýse nad Labem v roku 1993, tiež pri príležitosti VI. setkání Kostelců v roku 1997.
Ján Blaha, tesár a rezbár, bol známy predovšetkým ako autor drevených krížov v Skalici a vyrezávaním reliéfnych tabúľ s námetmi najčastejšie z vinohradníckeho prostredia, ktoré si ľudia objednávali ako dary. Často ich využívalo i Mesto Skalica ako reprezentačné dary. Jeho drevorezbám bola venovaná výstava v skalickom Dome kultúry už v roku 1961. V roku 1973 daroval Ján Blaha kolekciu svojich prác a výrobných pomôcok do Záhorského múzea. Tieto tvorili základ, z ktorého sa odvinul výskum, ktorému napomohol materiálmi predovšetkým Blahov vnuk Ing. Jozef Blaha. Spolu s celou rodinou, ako i MUDr. Adriánom Nečasom a viacerými majiteľmi Blahových prác vytvorili kolekciu, ktorá dokumentovala odbornú zdatnosť, vynachádzavosť a tvorivosť Jána Blahu. (Jeho profil prinesieme v najbližšom Záhorí.)
Výstava Žili v Skalici pozostávala z panelovej časti, ktorá priniesla životopisy a popis prác a pôsobenia oboch predstavovaných. U Miroslava Syllu bola doplnená obrazmi, ktoré zapožičala rodina a viacero súkromných majiteľov (prevažne z Moravy), tiež časopismi, pohľadnicami, korešpondenciou a inou dokumentáciou jeho činnosti. V rámci vystavených diel veľkosťou vynikal obraz Vzkriesenie Jairovej dcéry, ktorý vytvoril pre kostol milosrdných bratov v Skalici (olej, 2 x 1 m) a pre výstavu ho zapožičal Rímskokatolícky farský úrad. Tvorivosť Jána Blahu dokumentoval výber z obľúbených vyrezávaných reliéfov, ukážky náradia, ktoré si sám zhotovoval, nákresy a návrhy rôznych zariadení (tiež zlepšovacích), projekty domov, množstvo fotografií a pestrá paleta jeho výrobkov, medzi ktorými dominoval vinohradnícky lis a detské viacfunkčné stoličky.
Na kurátorský príhovor Dr. Viery Drahošovej počas vernisáže osobným a pútavým spôsobom nadviazali príhovory Ivana Humheja, vnuka Miroslava Syllu a Ing. Jozefa Blahu, vnuka Jána Blahu, v ktorých si zaspomínali na svojich dedov, naznačili tiež ich vzťahy k okoliu, ako vnímali a reflektovali svoje osudy. V kultúrnom programe vystúpili Peter Michalovič, Ivo Horský a Alžbeta Michalovičová.
Výstave predchádzala výzva k verejnosti s prosbou o pomoc pri výskume a o zapožičanie predmetov, ktorá sa stretla so živým ohlasom a ďakujeme všetkým, ktorí svojím záujmom a ochotou prispeli k jej vytvoreniu.