Záhorie č. 5/1999

Povodie riečky Rudavy Ján Hrbatý

0
700

Mgr. Marek Junek: Slovácko a Záhorie po roku 1918
RNDr. Ján Hrbatý: Povodie riečky Rudavy
Ivan Orgoň: Moja Rudava
Mgr. Peter Michalovič: Rudava v ľudovej piesni
Ján Mondok: Zbojnícke tovarišstvo Juraja Rajnohu
PhDr. Stanislav Dúžek, CSc., Mgr. Peter Michalovič: Zbojnícky tanec na Záhorí
Náš rozhovor s herečkou Máriou Kráľovičovou
Prof. Dr. Mária Pötzl-Malíková, DrSc.: Poznámky na okraj reštaurovania oltárov františkánskeho kostola v Skalici

RECENZIE
Odklínanie ducha z hmoty (Eva Fordinálová)
Turčan, Mrva, Greguš: Mást (1314 – 1999), MsKS Stupava 1999 (Miroslav Juza)
Nová kniha o Lábe (-dra-)
Moravský Svätý Ján (-dra-)
Podpajštúnske obrázky (-dra-)
Kátov a jeho foklór (-dra-)

SPRÁVY
Výstava rezbárskych diel Dotyky 99 (Eva Ševčíková)
75 rokov saleziánov na Slovensku (Ľudovít Košík)
Folklórna slávnosť v Brodskom (Marcela Antálková)
Výstava fotografií Milana Poláka (Marcela Antálková)
Vzácny jubilant z Brodského (-pm-)
Oslavy výročia farnosti (-dra-)