Záhorie č. 3/2008

Kanonické vizitácie ako prameň hospodárskych pomerov farností Šaštínskeho archidiakonátu v 17. storočí Martin hoferka

0
625

ThLic. Martin Hoferka: Kanonické vizitácie ako prameň hospodárskych pomerov farností Šaštínskeho archidiakonátu v 17. storočí
PhDr. Mária Zajíčková: „Nápočné roboty“ s remeselníckymi motívmi
PhDr. Peter Michalovič: Regenschori skalického farského kostola Ignác Kohut (1818 – 1898)
Mgr. Vladimír Petrovič: Informačná kancelária MUDr. Pavla Blahu
Mária Duffeková: Tristoročná osada Tomky
PhDr. František Karas: „Záhorácke kultúrne leto“ v kúpeľoch Smrdáky (1958 1967)
Mgr. Braňo Kolény: Spomienka na akademického sochára Františka Draškoviča
Eva Libušová: „Jak stareček Michal súžili v Jánoch“

RECENZIE/SPRÁVY
Fotoreportáž z podujatia „Noc so Záhorským múzeom – Po stopách Dušana Jurkoviča“
Kalendár Veľké Leváre 2008 (Mgr. Pavol Vrablec)
„Nad Závody neni“ (PaedDr. Miloslav Smatana, CSc., PhDr. Soňa Kovačevičová, DrSc., PhDr. Zora Vanovičová)
Ocenenia pre Záhorské múzeum