Záhorie 2/2016

0
901
Viera Drahošová: Veža františkánskeho kostola v Skalici

PhDr. Richard Drška: Vzťah skalických mešťanov k vrchnosti v 14. – 16. storočí
PhDr. Robert Bača: Juraj Bárta a paleolitický výskum Záhoria
PhDr. Viera Drahošová: Tabačiareň v Holíči
PhDr. Richard Drška, PhDr. Peter Michalovič: Náš rozhovor s lekárom, organistom, muzikológom a pedagógom prof. Ferdinandom Klindom
PhDr. Richard Drška: Tradičné svadobné účesy na Záhorí, Kúty

Nové knihy / Správy
Za Svätoplukom Šablatúrom (PhDr. Viera Drahošová)
Stöckelova cena Pavlovi Proksovi (PhDr. Viera Drahošová)
Fotograf Štefan Komorný (Mgr. Dana Janáčková)
Knihy o Záhorí vydané v roku 2015 (PhDr. Peter Brezina)
Prežívanie rodného kraja a duše (Mgr. Jana Judinyová)