FOLK EXPO Slovakia 2016

0
603

V sobotu 4. júna 2016 sa odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici zúčastnili medzinárodného kolokvia o folklórnom priemysle Folk Expo Slovakia 2016. Dvojdňový program podujatia obsahoval multimediálne scénické programy, výstavy, filmové projekcie o tradičnej ľudovej kultúre, tanečné workshopy pre deti i dospelých, koncerty, prezentácie nositeľov tradícií i súčasných umelcov inšpirujúcich sa folklórom. Etnomuzikológ Záhorského múzea PhDr. Peter Michalovič prezentoval návštevníkom svoju knihu Ľudová nástrojová hudba na Záhorí a spolu s Petrom Zelenkom, Antonom Pavčom a Máriou Marťanovou vystúpil i v záverečnom multimediálnom scénickom programe nazvanom Tradície pre budúcnosť. Od emócií k informáciám. Podujatie sa uskutočnilo v Rusovciach v sídle SĽUKu (Slovenského ľudového umeleckého kolektívu).

Fotodokumentáciu k podujatiu nájdete na stránke:
https://www.facebook.com/sluk.sk/photos/?tab=album&album_id=1386013204745970