Záhorie 1/2016

0
1013
Zimná záhorská krajina. Foto: Róbert Svíba

Ing. Tibor Mikuš, PhD.: Príhovor predsedu TTSK
PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 25. ročníka
PhDr. Zdeněk Farkaš: Neolitická osada roľníkov v Senici, časť Sotina
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Františkáni v Skalici – duchovný a kultúrny odkaz
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Vajanský v malom meste
Mgr. Richard Drška: Zabudnutý „fašank“ v Kútoch
Mgr. Richard Drška: Tradičné svadobné účesy na Záhorí, Prietržka
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici, List Slovenskej národnej rady mestu Skalica z roku 1848

Nové knihy / Správy
Za Antonom Srholcom (Mgr. Marta Bariak Košíková)
Upevnili slovenské slovo, aby upevnili národ (Mgr. Jana Judinyová)
Za Dušanom Grečnerom (PhDr. Viera Drahošová)
Tajomstvá skalických búd a vinohradníkov (PhDr. Jozef Špaček)