Záhorie č. 6/1996

Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč Vladimír Petrovič

0
727

PhDr. Elena Minarovičová, CSc.: Nálezy mincí z rímskej vojenskej stanice v Stupave
Mgr. Vladimír Petrovič: Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč
MVDr. Pavol Hallon: Poštovňa v Popudinách
Mgr. Miroslav Minďáš: Erb obce Vrbovce
RNDr. Anton Michálek, CSc.: Transformácia domového a bytového fondu na Záhorí a v myjavskej oblasti
Náš rozhovor s literárnou historičkou Evou Fordinálovou
Ivan Dulanský: Pod Roštúnom a Petrklínom
PhDr. Mária Zajíčková: Betlehemy súčasných rezbárov
Mgr. Peter Michalovič: Mikulášske zvyky

SPRÁVY
Obnovenie tradícií (Marcela Antálková)
Predvianočné koncerty v Skalici (Ľudovít Košík)

OHLASY

Predchádzajúci článokZáhorie č. 5/1996
Ďalší článokV. ročník 1996