Záhorie č. 3/1996

Počiatky orgnizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači Mária Zajíčková

0
680

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Chýrny liečiteľ František Madva
PhDr. Mária Zajíčková: Počiatky organizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači
Peter Vrablec: Ľudové liečiteľstvo v Závode
Čarovná ďatelinka
Mgr. Peter MIchalovič: Chodziua ďevenka
Náš rozhovor s Ing. Martinou Kučerovou, CSc.
RNDr. Ján Hrbatý: Prírodné pomery Plaveckého krasu
RNDr. Anton Michálek, CSc.: Letecké snímkovanie na Záhorí a jeho využitie
Mgr. Miroslav Minďáš: Zo života a zvyklostí cechov
Marián Náhlik: Erby Ľudovíta Ňáriho
Mgr. Vladimír Petrovič: Niekoľko poznámok k stredovekým dejinám severného Záhoria
Mgr. Peter Michalovič: Džezová legenda
Povesť: Starý kríž

SPRÁVY
Okresná konferenica o miestnej kultúre (-mz-)
Odborníci o výskume kaplnky svätej Margity v Kopčanoch (-dra-)
Výstava Podobnosť a rôznosť (-mz-)
Návrat Bohuslava Šuleka (-pet-)
Rodinný výlet na hrad Branč (-mz-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Po stopách Holubyovcov (-pet-)
Redakčná rada zasadala (-pet-)