Záhorie č. 1/1996

Vznik obecných revírov Marián Náhlik

0
659

Na úvod piateho ročníka
Mgr. Miroslav Minďáš: Vznik a vývoj cechov
Marián Náhlik: Vznik obecných revírov
Mgr. Vladimír Petrovič: Hranica a hraničné spory medzi Skalicou a strážnickým panstvom
PhDr. Mária Zajíčková: Založenie slovenskej besedy v Senici
Mgr. Miroslav Minďáš: Kníhtlačiareň Františka Xavera Škarnicla
RNDr. Anton Michálek, CSc.: Hospodárske funkcie sídiel na Záhorí
Náš rozhovor so svadobným družbom Milanom Špírkom
Rodičovské požehnanie
Obstávka svadobného domu v Lábe
Z dobovej tlače
Povesť: Hastrman
PhDr. Miroslav Juza: Malacká synagóga
Mgr. Miroslav Minďáš: Kunovská obecná kniha

SPRÁVY
30. jubilejná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby (Eva Pernecká)
200 rokov od narodenia Samuela Jurkoviča (Vladimír Brza)
Redakčná rada v Kopčanoch (-pet-, -dra-)
Vianoce v divadle (Anna Gamanová)
ECOVAST v Malackách (-dra-)
Večná hračka (-dra-)
Na návšteve u pani Štefánie Bzdúchovej (-mz-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Doc. PhDr. Michal Otčenáš: F. V. Sasinek (-pet-)
ThB. Pavol Proksa: Stánok Boží s ľuďmi (-pet-)