Záhorie č. 4/1996

Hierarchia v cechoch Mirolav Minďáš

0
710

PhDr. Viera Drahošová: Štefan Janšák
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalica v štúrovskom almanachu Plody
Mgr. Miroslav Minďáš: Hierarchia v cechoch
Mgr. Vladimír Petrovič, Mgr. Miroslav Minďáš: K otázke vzniku farského kostola sv. Michala v Skalici
Náš rozhovor s výtvarníkom Ivanom Dulanským
Pavel Proksa: Peter Boor a ochotnícke divadlo v Holíči
PhDr. Viera Drahošová: Najstaršie osídlenie Gbelov
Anna Havlíková: Spomienky na pestovanie zeleniny v Zohore
Mgr. Peter Michalovič: Záhon pod konope
Prvé krumpíre na Stupavsku

SPRÁVY
Zreštaurované pamiatky (-dra-)
Inforeg Záhorie v Zohore (-pet-)
Náučný chodník „Nivou Moravy“ otvorený (Katarína Zlochová)
Myjavské slávnosti v daždi (Eva Pernecká)
Častkov v znamení ekumény (Braňo Kolény)
Dedičstvo otcov (M. Antálková)
Tradičné stretnutie na Branči
VII. Svätogorazdovské dni na Slovensku (-dra-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Jablonové – 790 rokov prvej písomnej zmienky
400. výročie vzniku prvej školy v Malackách