V. ročník 1996

Bibliografia VI. ročníka (r. 1996) časopisu Záhorie

0
681

Antálková, M.: Dedičstvo otcov. 4, s. 30 – 31
Antálková, M.: Obnovenie tradícií. 6, s. 27 – 28
Antálková, M.: Okresná prehliadka dedinských folklórnych skupín. 5, s. 23
Bárta, J., PhDr., CSc.: Objaviteľ najstarších archeologických sídlisk na Myjavskej pahorkatine. 5, s. 11-12
Brza, V.: 200 rokov od narodenia Samuela Jurkoviča. 1, s. 27
-dra-: Bibliografia 5. ročníka časopisu Záhorie. 6, s. 30-32
-dra-: ECOVAST v Malackách. 1, s. 29 -dra-: Gajary. 2, s. 31
-dra-: Malacky – kalendár na rok 1996. 2, s. 32
-dra-: Odborníci o výskume kaplnky svätej Margity v Kopčanoch. 3, s. 29
-dra-: VII. Svätogorazdovské dni na Slovensku. 4, s. 31
-dra-: Starý Dunaj Ester Plickovej v Záhorskom múzeu. 2, s. 30-31
-dra-: Večná hračka. 1, s. 29 -dra-: Zreštaurované pamiatky. 4, s. 2-7
Drahošová, V., PhDr.: Archeologické objavy v Gbeloch. 2, s. 9-11
Drahošová, V., PhDr.: Najstaršie osídlenie Gbelov. 4, s. 20-22
Drahošová, V., PhDr.: Náš rozhovor s Ing. Margitou Kučerovou, CSc. 3, s. 11-15
Drahošová, V., PhDr.: Náš rozhovor s Vladimírom Jamárikom. 5, s. 12-16
Drahošová, V., PhDr.: Štefan Janšák. 4, s. 2-7
Drahošová, V., PhDr.: Západ Sekulskej pláňavy v archeológii. 5 S, s. 6-11
Drahošová, V., PhDr. – Zajíčková, M., PhDr.: Náš rozhovor s literárnou historičkou Evou Fordinálovou. 6, s. 16-19
Drozdová, M., Mgr.: Hon na jeleňa. 2, s. 29-30
Dúbravský, F.: Hastrman. 1, s. 25
Dúbravský, F.: Prvé krumpíre na Stupavsku. 4, s. 26-27
Dúbravský, F.: Starý kríž. 3, s. 28
Dúbravský, F.: Zakliaty poklad. 2, s. 28-29
Dulanský, I., akad. mal.: Pod Roštúnom a Petrklínom. 6, s. 20-21
Emrich, J.: Príhovor. 5 S, s. 2-3
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Aničko milá, čos učinila alebo Skalica a kancionále. 5, s. 2-4 Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Chýrny liečiteľ František Madva. 3, s. 2-3
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Jednotný katolícky spevník a Záhorie. 2, s. 2-4
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Skalica v štúrovskom almanachu Plody. 4, s. 7-9
Gamanová, A., PhDr.: Vianoce v divadle. 1, s. 28-29
Hallon, P., MVDr.: Poštovňa v Popudinách. 6, s. 8-10
Havlíková, A.: Spomienky na pestovanie zeleniny v Zohore. 4, s. 23-24
Hazucha, M.: Olympijský víťaz z Hochštetna. 2, s. 14-15
Huláková, H.: 250 rokov divadelníctva v Holíči. 5, s. 21
Hrbatý, J., RNDr.: Prírodné pomery obce. 5 S, s. 4-5
Hrbatý, J., RNDr.: Prírodné pomery Plaveckého krasu. 3, s. 16-17
Jamárik, V.: Jazykové pamiatky po Sikuloch. 5 S, s. 16
Juza, M., PhDr.: Erby obcí bratislavského Záhoria. 2, s. 22
Juza, M., PhDr.: Malacká synagóga. 1, s. 25
Kolény, B.: Častkov v znamení ekumény. 4, s. 29-30
Košík, Ľ., Mgr.: Morové rany v Skalici. 2, s. 7-8
Košík, Ľ., Mgr.: Predvianočné koncerty v Skalici. 6, s. 28-29
Kunštek, A.: Storočnica sekulského hasičského zboru. 5 S, s. 23-27
Maťovčík, P., Mgr.: Jozef Závodský. Kňaz a národovec. 2, s. 12-13
Michalovič, P., Mgr.: Džezová legenda. 3, s. 27
Michalovič, P., Mgr.: Hudobné tradície. 5 S, s. 35-41
Michalovič, P., Mgr.: Chodziua ďevenka. 3, s. 10-11
Michalovič, P., Mgr.: Mikulášske zvyky. 6, s. 25-26
Michalovič, P., Mgr.: Spevák, zberateľ ľudovej piesne a publicista Dr. Janko Blaho. 5, s. 5-6 Michalovič, P., Mgr.: Spomienka na fašiangy. 2, s. 25-28
Michalovič, P., Mgr.: Záhon pod konope, záhon pod chren, záhon pod cibulu, záhon pod len… 4, s. 24-26
Michalovič, P., Mgr. – Zajíčková, M., PhDr.: Náš rozhovor so svadobným družbom Milanom Špírkom. 1, s. 17-20
Michálek, A., RNDr., CSc.: Letecké snímkovanie na Záhorí a jeho využitie. 3, s. 18-20
Michálek, A., RNDr., CSc.: Strediskové funkcie sídiel na Záhorí. 1, s. 14-16
Michálek, A., RNDr., CSc.: Transformácia domového a bytového fondu na Záhorí a Myjavsku. 2, s. 16-17
Michálek, A., RNDr., CSc.: Vývoj morfologických znakov sídiel na Záhorí a Myjavsku. 2, s. 16-17 Minarovičová, E., PhDr., CSc.: Nálezy mincí z rímskej vojenskej stanice v Stupave. 6, s. 2-4 Minďáš, M., Mgr.: Cechové artikuly. 5, s. 7-9
Minďáš, M., Mgr.: Erb obce Vrbovce. 6, s. 11-12
Minďáš, M., Mgr.: Hierarchia v cechoch. 4, s. 10-11
Minďáš, M., Mgr.: Kníhtlačiareň Františka Xavera Škarnicla. 1, s. 13
Minďáš, M., Mgr. – Petrovič, V., Mgr.: K otázke vzniku farského kostola sv. Michala v Skalici. 4, s. 12-13
Minďáš, M., Mgr.: Kunovská obecná kniha. 1, s. 26
Minďáš, M., Mgr.: Úpadok a zánik cechov v záhorských remeselníckych strediskách. 2, s. 5-6 Minďáš, M., Mgr.: Vznik a vývoj cechov. 1, s. 5-8
Minďáš, M., Mgr.: Zo života a zvyklostí cechov. 3, s. 21-22
M. J.: Jabloňové – 790 rokov od prvej písomnej zmienky. 4, s. 32
-mz-: Na návšteve u pani Štefánie Bzdúchovej. 1, s. 30
-mz-: Obstávka svadobného domu v Lábe. 1, s. 22-23
-mz-: Okresná konferencia o miestnej kultúre. 3, s. 29
-mz-: Otvorenie partnerského múzea vo Schwechate. 5, s. 22
-mz-: Po stopách Holubyovcov. 3, s. 31-32
-mz-: Poznámka redakcie. 3, s. 9
-mz-: Rodinný výlet na hrad Branč. 3, s. 31
-mz-: Slávnosť k storočnici školy v Šajdíkových Humenciach. 5, s. 22
-mz-: Výstava Podobnosť a rôznosť. 3, s. 30
M. Z.: Slovenskje pohľadi na vedi, umeňja a literatúru. 2, s. 23-24
Náhlik, M.: Erby Ľudovíta Ňáriho. 3, s. 23-24
Náhlik, M.: Vznik obecných revírov. 1, s. 8-10
Pernecká, E., Mgr.: Myjavské slávnosti v daždi. 4, s. 29
Pernecká, E., Mgr.: 30. jubilejná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 1, s. 27
-pet-: F. V. Sasinek. 1, s. 30
-pet-: Hubertova jazda. 5, s. 24
-pet-: Inforeg Záhorie v Zohore. 4, s. 28
-pet-: Monografia mesta. 5, s. 20
-pet-: Návrat Bohuslava Šuleka. 3, s. 30
-pet-: Redakčná rada zasadala. 3, s. 32
-pet-: Stánok Boží s ľuďmi. 1, s. 30
-pet, dra-: Redakčná rada v Kopčanoch. 1, s. 27-28
Petrovič, V., Mgr.: Hospodársky život v obci v 20. storočí. 5 S, s. 17-21
Petrovič, V., Mgr.: Hranica a hraničné spory medzi Skalicou a strážnickým panstvom. 1, s. 11-12
Petrovič, V., Mgr.: Náš rozhovor s Ivanom Galambošom, reštaurátorom a pedagógom. 2, s. 18-21
Petrovič, V., Mgr.: Niekoľko poznámok k stredovekým dejinám severného Záhoria. 3, s. 25-26
Petrovič, V., Mgr.: Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč. 6, s. 5-7

Petrovič, V., Mgr.: Z najstarších dejín obce. 5 S, s. 11-14
Petrovič, V., Mgr. – Minďáš, M., Mgr.: K otázke vzniku farského kostola sv. Michala v Skalici. 4, s. 12-13
-pm-: Opäť úspešné Skalické dni. 5, s. 23-24
-pm-: Rodičovské požehnanie mladomanželom. 1, s. 21-22
Proksa, P., ThB.: Peter Boor a ochotnícke divadlo v Holíči. 4, s. 17-19
Ratica, D., PhDr.: Čarovná ďatelinka. 3, s. 9
Vrablec, P., Ing.: Ľudové liečiteľstvo v Závode. 3, s. 6-9
Zajíček, Š., PhDr.: Náš rozhovor s výtvarníkom Ivanom Dulanským. 4, s. 14-16
Zajíček, Š., PhDr.: Na úvod piateho ročníka. 1, s. 2-5
Zajíček, Š., PhDr.: Stavebné pamiatky. 5 S, s. 42-43
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava Drotárske umenie Ladislava Mikulíka. 5, s. 20
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava Ján Mudroch – kresby /1930-1968/. 5, s. 19-20
Zajíčková, M., PhDr.: Betlehemy súčasných rezbárov. 6, s. 22-24
Zajíčková, M., PhDr.: Počiatky organizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači. 3, s. 4-5
Zajíčková, M., PhDr.: Rybárstvo. 5 S, s. 31-34
Zajíčková, M., PhDr.: Sekulský slávnostný kroj. 5 S, s. 31-34
Zajíčková, M., PhDr.: Založenie Slovenskej besedy v Senici. 1, s. 12-13
Zajíčková, M., PhDr.: Znak obce Šajdíkove Humence. 5, s. 10
Zajíčková, M., PhDr. – Drahošová, V., PhDr.: Náš rozhovor s literárnou historičkou Evou Fordinálovou. 6, s. 16-19
Zlochová, K, RNDr.: Náučný chodník „Nivou Moravy“ otvorený. 4, s. 28
Zvadová, J., RNDr.: Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. 5, s. 16-18