Záhorie č. 1/2001

Múzeum v Skalici 95-ročné

0
640

PhDr. Viera Drahošová: Múzeum v Skalici 95-ročné
Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov Korlátskeho hradu (15. – 16. storočie)
PaedDr. Lucia Petrášová: Prvky biblického štýlu v svadobných rečiach na Záhorí
Akad. mal. Milan Kubíček: „Cholerový cinter“ v Máste
Ing. Alexander Homola: Nové údaje k skalickým mestským poukážkam z roku 1848
Náš rozhovor s Vladimírom Škutilom
Vychádzka do Plaveckého Podhradia
Výstavná činnosť ZM v roku 2000

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Martin Vančo: Stredoveké rotundy na Slovensku (Vladimír Grigar)
Kráľ Jozef, Marianka neoficiálny CD-ROM najstaršieho pútneho miesta na Slovensku (-mh-)
Pavel Bunčák: Záhradník snov (-dra-)

SPRÁVY
Spomienkové podujatie múzea (-dra-)
Známka Janko Blaho (-dra-)
Vianoce v domove dôchodcov v Gbeloch (Mária Haladejová)
Insitné umenie (Ján Gavorník)
Výstava v Klube seniorov v Holíči (-pm-)
Pozdrav ľudovému básnikovi Záhoria (-ef-)
Z redakčného stola
Výstava Ex libris a Fotografie Jána Ráčka v múzeu (-dra-)