IX. ročník 2000

Bibliografia IX. ročníka (r. 2000) časopisu Záhorie

0
690

Beňová, T.: Ako sa žilo na lakšárskych mlynoch. 2, s.17 – 21.
– bm -: Zvonica v Prietržke. 5, s. 37.
Brück,M.: Náš rozhovor s Jozefom Špačkom. 5, s. 27-31.
Brück,M.: Pamiatke Pavla Bunčáka. 1, s. 32-33.
Damborský,S.: Habáni v Kopčanoch.3, s. 29-30.
Ďurovič,Ľ.: O ideovej tradícii západného Slovenska /Pamiatke Braňa Štefánka/. 5, s. 2 – 9.
– dra -: Archeologické výskumy Ľudmily Kraskovskej. 6, s.
– dra -: Bibliografia 9. ročníka časopisu Záhorie. 6, s.
– dra -: Blahoželanie. 2, s. 38.
– dra -: Hakáčové víno. 6, s.
– dra -: Kalendár 2000. 1, s. 37.
– dra -: Klopanie na okná. 2, s. 32 – 33.
– dra -: Nivou Moravy. 6, s.
– dra -: Osobná bibliografia – Konštantín Palkovič, recenzia. 4, s. 31.
– dra -: Pamiatky nášho kraja. 3, s. 33 – 34.
– dra -: Pozvánka na seminár. 4, s. 39.
– dra -: Prednáška pri výročí Pavla Doležala. 1, s. 35-36.
– dra -: Redakčná rada a predvianočné stretnutie. 1, s. 35.
– dra -: Sedembolestná, recenzia. 4, s. 31 – 32.-
– dra -: Skalické dni desiaty krát. 5, s. 33-34.
– dra -: Vážení čitatelia. 1, s. 38.
– dra -: Výstava Alexandra Jirouška v Skalici. 2, s. 33 – 34.
– dra -: Výstavná činnosť Záhorského múzea v roku 1999. 1, s. 33-34.
– dra -: Zoltán Schmidt: Náčrt geografie Šaštína -Stráží, recenzia. 2, s. 30-31.

Drahošová,V.,PhDr.: Blahoželanie. 5, s. 39.
Drahošová,V.,PhDr.: Krst v Borskom Svätom Jure. 6, s.
Drahošová,V.,PhDr.: Milí čitatelia. 1, s. 2.
Fordinálová,E., PhDr.,CSc.,Doc.: Óda na skalický dub. 1, s.3 – 6.
Fordinálová,E., PhDr.,CSc.,Doc.: Skalické krásne Zuzany. 2, s. 5 – 9.
Fordinálová,E., PhDr.,CSc.,Doc.: Štúrovo putovanie po Záhorí. 3, s. 2 – 5.
Fordinálová,E., PhDr.,CSc.,Doc.: Štúrova láska z Brezovej. 4, s. 2 – 5.
Gavorník,J.: Vrbovce včera a dnes. 6, s.
Hallon,P.,MVDr.: Mor hovädzieho dobytka na Záhorí v roku 1851. 5, s. 15 – 17.
Hallon,P.,MVDr.: Nová zmluva medzi brančskými zemepánmi-komposesormi a sobotišťskými habánmi. 1, s. 10 – 14.
Hallon,P.,MVDr.: 80. výročie založenia Vzdelávacieho spolku M.R.Štefánika v Sobotišti. 4, s. 11 – 17.
Hallon,P.,MVDr.: Spor medzi sobotišťskými habánmi a brančským panstvom. 2, s. 9 – 11.

Hallon,P.,MVDr.: Útek Závodzanov zo „Zeleného pekla“. 6, s.
Hoferka,M.: Slnečné hodiny na Záhorí. 1, s. 14 – 16.
Hoferka,M. – Zajíčková,M.,PhDr.: Mlyny na Lakšári. 2, s. 12 – 17.
Hoferka,M.: Osudy Židov na severnom Záhorí v rokoch 1939 – 1942. 6, s.
Homola,A.: Skalické mestské poukážky z roku 1848. 5, s. 10 – 15.
Chrena,J.: Moje Trajlinky. 2, s. 22-23.
Chylo, J.,Ing.: Osud vodného mlyna v Trnovci. 3, s. 26 – 29.
Jamárik,V.: Zabudnutá. 2, s. 24-26.
Janáčková,D.,Mgr.: Dielo Mariána Komáčka v Záhorskej galérii. 2, s. 35 – 36.
Juza,M.,PhDr.: Nová známka. 3, s. 35. Juza,M.,PhDr.: Príležitostná pečiatka. 5, s. 36.

Kalivoda,H.: Motýle lúčnych porastov záplavového územia rieky Moravy. 4, s. 25 – 31.

Kalivoda,H.: Vtáky nivnej oblasti riek Morava a Dyje. 6, s.
Kalivodová,E.,RNDr.,CSc.: Aluviálne lúky rieky Moravy /recenzia/. 5, s. 38.

Kalivodová,E.,RNDr.,CSc.: Cezhraničná spolupráca ekológov na Záhorí. 2, s. 34 – 35.

Kolaříková,L.: Opožděné vzpomínání. 1, s. 30-31.
Kürthyová,M. – Kürthy,A.: „Trúlelky“ na Záhorí. 3, s. 20 – 24.
Kürthyová,M.: Slovensko-rakúsky projekt „Príroda bez hraníc“. 4, s. 37 – 38.
Laciková,Z.: Mozaika z čriepkov času. 1, s. 28-29.
Luther,D., PhDr.: Fašiangové masky na Záhorí. 1, s. 24-27.
– mac -: Príspevky na obnovu kultúrnych pamiatok na území okresu Skalica. 6, s.

Machová,A.,Ing.: Prvý záhorácky bál na Záhorí. 1, s. 36-37.
Masaryková,L.: Ján Oravec – významný jazykovedec z Rozbehov. 5, s. 17–22.
Melníková,Marta, PhDr.: Banské podnikanie na Malackom panstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí. 2, s. 2-5.
Michalovič,P.,Mgr.: Ako „prísť na kĺb“ Záhoriu /venované 80. narodeninám folkloristu Cyrila Zálešáka/. 3, s. 11 – 13.
– mh -: Trojica kultúrnych podujatí v Uníne. 5, s. 35-36.
– mj – : Inaugurácia v Zohore. 1, s. 38.
Moravčík, Š.: Ako sa prerábajú staré na nové. 2, s.29 – 30,
recenzia. Moravčík, Š.: Oslavy 540. výročia Jakubova. 3, s. 32 – 33.
Náhlik,M.: Danielia zver na severnom Záhorí. 1, s. 22-23.
Palkovič,K.,PhDr.,Csc.: Ľudovít Šmelík a výskum záhorských priezvísk. 6, s.
Palkovič, K.,PhDr.,CSc.: Spisovateľka Júlia Kurilová. 3, s. 30.
Petrovič,V.,Mgr.: František Štefan Lotrinský (1708 – 1765). 6, s.
Petrovič, V.,Mgr.: K tradícii rybárstva a rybnikárstva v Holíči. 2, s. 26.
Petrovič,V.,Mgr.: Pár poznámok k dejinám obce Trnovec. 3, s. 25 – 26.
– pm -: Propagačný bulletin Záhorského múzea, recenzia. 2, s. 31 – 32.
Pobuda,F.,MUDr.: Násilne prerušené exercície medikov v Radošovciach. 3, s. 6 – 9.
Pobuda,F., MUDr.: Vinohrady – útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu. 4, s. 17 – 20.
Poláková,Š.,PhDr.: Počiatky ochotníckeho divadla v Radošovciach. 1, s.7 – 9.
Proksa,P.: „…ať se ti ozve člověk!“. 3, s. 10 – 11.
– redakcia: Náš rozhovor s divadelným vedcom Jánom Boorom. 1, s. 17 – 21.
– redakcia: Náš rozhovor s Pavlom Fürstenzellerom. 3, s. 14 – 19.
– redakcia: Náš rozhovor s Braňom Kolénym. 4, s. 21 – 25.
– redakcia: 150. výročie skalickej pošty. 5, s. 37.
– redakcia: Výsledok našich oberačiek. 5, s. 32.
Rusňák,Š.,Mgr.: Náš pozdrav pre Matku. 3, s. 31-32.
Staník,I. – Turčan,V.,PhDr.: Archeologický výskum rímskej stanice v Stupave. 5, s. 23-24.

Ševčíková,E., Mgr.: Dotyky opäť po roku a trocha inak. 6, s.
Tandlich,T., Mgr.: Kaštieľ v Plaveckom Podhradí /Stručný prehľad stavebno-historického vývoja/. 5, s. 25-26.
Turčan,V., PhDr. – Staník,I.: Archeologický výskum rímskej stanice v Stupave. 5, s. 23-24.

Turčan,V., PhDr.: Unikátny objav v Gajaroch. 6, s.
– zaj -: Cyril a Metod. 4, s.33 – 34.
– zaj -: Hurbánkovské hody v Prietržke. 3, s. 33.
– zaj -: Okresná prehliadka krojov v Dubovciach. 5, s. 34-35.
– zaj -: Výstava v záhrade. 4, s. 32 – 33.
– zaj -: Výstava stredovekých listín. 6, s.
Zajíček, Š., PhDr.: Desiate výročie osláv svätého Gorazda v Kútoch. 4, s. 34 – 35.
Zajíček,Š., PhDr.: Maľby a kresby Petra Kovaroviča. 6, s.
Zajíček, Š., PhDr.: Medzinárodná výstava klubov výtvarníkov Mosty, Brücken, Hidak 2000 vo Veľkých Levároch. 2, s. 36-38.
Zajíček,Š., PhDr.: Sochy, objekty a šperky Petra Kovaroviča. 6, s.
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava k 10. výročiu osláv sv. Gorazda. 4, s. 36.
Zajíčková,M.,PhDr. – Hoferka,M.: Mlyny na Lakšári. 2, s. 12 – 17.
Zajíčková,M.,PhDr.: Podiel Záhoria na výstave slovenských výšiviek v roku 1887 v Martine. 4, s. 6 – 11.
Zajíčková,M., PhDr.: Vianočné pečivo. 6, s.
Zajíčková,M.,PhDr.: Z korešpondencie Petra Trajlinka. 2, s. 21 – 22.