Záhorie 3/2013

Včelárske spolky na Záhorí Zuzana Juríčková

0
958

Mgr. Marián Čurný, PhD., Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí
PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: Kopčiansky rodák Pavel Vajaj a jeho veršovnícka misia
PhDr. Mária Zajíčková: Obzor – tribúna včelárskej osvety
Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Včelárske spolky na Záhorí
MUDr. Dagmar Kanisová: O sobotištských mlynoch

Nové knihy / Správy
Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi (PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.)
Vienok znova zakvitol (Vladimír Toman)
Kniha našich rodných vôd (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Otvorenie múzejnej expozície v Kopčanoch (PhDr. Viera Drahošová)
Svätí Cyril a Metod v umení (PhDr. Viera Drahošová)
Cyrilometodská ratolesť v Kopčanoch (PhDr. Viera Drahošová)
Výstava Včelárstvo v Pomoraví (Mgr. Anna Palkovičová)
Konferencia o MUDr. Pavlovi Blahovi (PhDr. Viera Drahošová)

Predchádzajúci článokZáhorie 2/2013
Ďalší článokZáhorie 4/2013