XXIV. ročník (r. 2015)

PhDr. Peter Michalovič

0
912

Bibliografia XXIV. ročníka (r. 2015) časopisu Záhorie

Bača, Robert, PhDr. – Bartík, Juraj, PhDr.: Bronzové meče zo Záhoria. 4, 2015, s. 2-5.
Bača, Robert, PhDr.: Kto bol Dezider Tomeček? 3, 2015, s. 15-19.
Bača, Robert, PhDr.: Veľkomoravské kostoly na Slovensku (recenzia). 3, 2015, s. 27-28.
Batka, Ľubomír, st.: Z dejín evanjelickej školy v Sobotišti (roky 1600 – 1781). 5, 2015, s. 8-10.
Blaho, Jaroslav, PhDr.: Spomienka na Jána Boora. Ku storočnici Jána Boora. 1, 2015, s. 6-9.
Brezina, Peter, PhDr.: Básnik a diakon Pavel Kadlečík z Podbranča. 6, 2015, s. 5-8.
Brezina, Peter, PhDr.: Historik a pedagóg Rudolf Hikl a Skalica. 4, 2015, s. 16-21.
Brezina, Peter, PhDr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Hasičská striekačka z Gajár z roku 1884. 4, 2015, s. 26-28.
Brezina, Peter, PhDr.: Publikácie o mestách a obciach Záhoria v roku 2014 (správa). 1, 2015, s. 25-27.
Brück, Miroslav: Ku storočnici Pavla Bunčáka. Nezabúdanie. 2, 2015, s. 10-11.
Brück, Miroslav: Náš rozhovor s Milanom Richterom – básnikom, prekladateľom a vydavateľom. 1, 2015, s. 18-21.
Červenková, Ivana, Mgr., PhD.: Gbely za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky. 3, 2015, s. 19-23.
Červenková, Ivana, Mgr., PhD.: Život v Šaštíne za prvej ČSR na stránkach staničnej kroniky. 4, 2015, s. 11-16.
Drahošová, Viera, PhDr.: Aktivity Záhorského múzea v roku Ľudovíta Štúra. 6, 2015, s. 23-26.
Drahošová, Viera, PhDr.: Blahoželáme prof. Ľubomírovi Ďurovičovi! 1, 2015, s. 23-24.
Drahošová, Viera, PhDr.: Podujatia venované storočnici Pavla Bunčáka. 2, 2015, s. 15-17.
Drahošová, Viera, PhDr.: Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici (správa). 6, s. 28-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Rodný dom a úcta k Jánovi Hollému. 1, 2015, s. 12-17.
Drahošová, Viera, PhDr.: Z najnovších prírastkov Záhorského múzea v Skalici (správa). 1, 2015, s. 28-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie. 6, 2015, s. 8-12.
Drška, Richard, Mgr.: Folklórny rok 2014 v Kútoch (správa). 2, 2015, s. 28-30.
Drška, Richard, Mgr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Svadobné čepce zo Skalice a Čár. 2, 2015, s. 20-22.
Drška, Richard, Mgr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Armáles Juraja Kalamenoviča. 5, 2015, s. 23-25.
Filípková, Iveta – Hrúzová, Mária: Za Máriou Kardianovou (nekrológ). 3, 2015, s. 26-27.
Fischer, Ján, Doc., Ing., CSc.: Gaudeamus igitur po 65 rokoch (správa). 5, 2015, s. 29-30.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Inšpirujúci dotyk (recenzia). 6, 2015, s. 21.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Za čiarou (recenzia). 4, 2015, s. 29-30.
Gavorník, Ján: Príhoda z fašiangov. 1, 2015, s. 22.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Litografia zo slávností v Šaštíne v roku 1864. 1, 2015, s. 22-23.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Obojstranná olejomaľba na plátne. 3, 2015, s. 23-25.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Vojnové udalosti v Uníne v roku 1945. 5, 2015, s. 2-7.
Horský, Štefan: Sedemdesiatiny prvej povojnovej známky zo Skalice. 1, 2015, s. 10-12.
Hudek, Adam, PhDr.: Milan Ducháček, Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015 (recenzia). 6, 2015, s. 21-23.
Jurčo, Martin, PhDr. – Závodný, Andrej, PaedDr., PhD.: Básnický impresionista Ján Rak. 5, 2015, s. 11-14.
Juríčková, Božena, Mgr.: Július Koreszka 1895 – 1958. 2, 2015, s. 5-9.
Juríčková, Božena, Mgr.: Pocta prírode (správa). 5, 2015, s. 26-28.
Juríčková, Viera: AMFO 2015 (správa). 3, 2015, s. 28-29.
Juríčková, Viera: Významné životné jubileum (Branislav Kolény). 3, 2015, s. 31.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: K histórii ňáriovského rodu na Brančskom panstve. 3, 2015, s. 7-14.
Kardianová, Mária: O stratenom koňovi – spomienkové rozprávanie zo Studienky. 3, 2015, s. 25.
Kučerová, Miroslava: Radošovské farské hody (správa). 5, 2015, s. 28-29.
Lukáčková, Viera, Mgr.: Ku storočnici Pavla Bunčáka. Pavel Bunčák v krajine detstva. 2, 2015, s. 12-14.
Macejka, Martin, Mgr.: Kniha o Borskom Svätom Jure (správa). 2, 2015, s. 30-31.
Matúš, František: Zabudnutá historka o Mackovi. 6, 2015, s. 12-16.
Mihál, Pavol, Bc.: Slávnostné podujatie k 100. výročiu narodenia Jána Boora v Holíči. Ku storočnici Jána Boora. 1, 2015, s. 9.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia časopisu Záhorie za r. 2015. 6, 2015, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Kamienky mozaiky Pavla Proksu (správa). 1, 2015. s. 31.
Mráz, Peter, PhDr., PaedDr., PhD.: Veršovaná autobiografia Martina Matejoviča. 4, 2015, s. 21-22.
Mrňa, Ľubomír, Ing., arch., CSc.: Architekt Fridrich Weinwurm. 4, 2015, s. 7-11.
Pagáč, Dušan: Skalické cintoríny. 5, 2015, s. 19-23.
Papp, Štefan, Mgr.: Zemiansky rod z Lopašova. 6, 2015, s. 2-4.
Pardubský, Ján: Odtok dažďovej vody v Skalici v minulosti /z fotoarchívu. 6, 2015, s. 17-18.
Prokešová, Gabriela, Mgr.: „Stupavská krčma je smutná…“. 4, 2015, s. 22-25.
Rebro, Augustín: Smradľavky na Záhorí. 1, 2015, s. 2-6.
redakcia: Ocenenia TTSK (správa). 5, 2015, s. 30-31.
Rutar, Svatopluk: Záhadné kůly v řece Moravě /preberáme z Malovaného kraja. 4, 2015, s. 5-6.
Soukup, Milan: V rekordnej ankete „Kniha Záhoria 2014“ zvíťazila Habánka (správa). 6, 2015, s. 26-28.
Szakolczay, Cecilia: Ernest Riegler-Skalický (1890 – 1968). 3, 2015, s. 2-6.
Špaček, Jozef, PhDr.: Obraz Skalice v hranom filme. 2, 2015, s. 18-19.
Špörkerová, Gabriela: Za Rozáliou Kremlovou (nekrológ). 2, 2015, s. 27.
Šťastný, Peter, Mgr.: Germánsky žiarový hrob z Borského Mikuláša. 2, 2015, s. 2-5.
Truchlík, Tomáš, Mgr.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici. Svadobný mužský kožuch z Prietrže. 6, 2015, s. 19-20.
Valihora, Matúš: Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča (správa). 3, 2015, s. 29-31.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Prevrat vo Veľkých Levároch v roku 1918. 5, 2015, s. 15-18.
Z dobovej tlače. Poznámky k histórii včelárstva v Sobotišti (Ondrej Rybár). 2, 2015, s. 23-26.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Pocta grafickému priateľstvu (správa). 4, 2015, s. 30-31.