Záhorie 2/2015

0
1039
Zrúcanina Korlátskeho hradu. Foto: Pavol Vandelia

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Šťastný: Germánsky žiarový hrob z Borského Mikuláša
Mgr. Božena Juríčková: Július Koreszka 1895 – 1958
Ku storočnici Pavla Bunčáka
Miroslav Brück: Nezabúdanie
Viera Lukáčková: Pavel Bunčák v krajine detstva
PhDr. Viera Drahošová: Podujatia venované storočnici Pavla Bunčáka
PhDr. Jozef Špaček: Obraz Skalice v hranom filme
Mgr. Richard Drška: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici, Svadobné čepce zo Skalice a Čár
Poznámky k histórii včelárstva v Sobotišti – Z dobovej tlače

Nové knihy / Správy
Za Rozáliou Kremlovou (Gabriela Spörkerová)
Folklórny rok 2014 v Kútoch (Mgr. Richard Drška)
Kniha o Borskom Svätom Jure (Mgr. Martin Macejka)
Na vydanie časopisu Záhorie prispeli