Záhorie 5/2015

0
996
Pohľad na obec Chropov. Foto: Viera Drahošová

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Vojnové udalosti v Uníne v roku 1945
Ľubomír Batka st.: Z dejín evanjelickej školy v Sobotišti (roky 1600 – 1781)
PhDr. Martin Jurčo, PaedDr. Andrej Závodný, PhD.: Básnický impresionista Ján Rak
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Prevrat vo Veľkých Levároch v roku 1918
Dušan Pagáč: Skalické cintoríny
Mgr. Richard Drška: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici, Armáles Juraja Kalamenoviča

Nové knihy / Správy
Pocta prírode (Mgr. Božena Juríčková)
Radošovské farské hody (Miroslava Kučerová)
Gaudeamus igitur po 65 rokoch (Doc. Ing. Ján Fischer, CSc.)
Ocenenia TTSK (redakcia)