Záhorie 1/2015

0
1082
Pohľad na dominantu Šaštína-Stráží Foto: Pavol Vandelia

Augustín Rebro: Smradľavky na Záhorí
Ku storočnici Jána Boora
PhDr. Jaroslav Blaho: Spomienka na Jána Boora
Bc. Pavol Mihál: Slávnostné podujatie k 100. výročiu narodenia Jána Boora v Holíči
Štefan Horský: Sedemdesiatiny prvej povojnovej známky zo Skalice
PhDr. Viera Drahošová: Rodný dom a úcta k Jánovi Hollému
Miroslav Brück: Náš rozhovor s Milanom Richterom
Ján Gavorník: Príhoda z fašiangov
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Nové akvizície Záhorského múzea v Skalici, Litografia zo slávností v Šaštíne v roku 1864
PhDr. Viera Drahošová: Blahoželáme prof. Ľubomírovi Ďurovičovi!

Nové knihy / Správy
Publikácie o mestách a obciach Záhoria v roku 2014 (PhDr. Peter Brezina)
Z najnovších prírastkov Záhorského múzea v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Kamienky mozaiky Pavla Proksu (PhDr. Peter Michalovič)