XVI. ročník 2007

Bibliografia XVI. ročníka (r. 2007) časopisu Záhorie

0
729

Balgová, A., Mgr.: Hudobná kultúra a činnosť spolkov v Skalici do roku 1918. 6, 2007, s. 5-9.
Benža, M., PhDr., CSc.: Ivan Knotek: Záhorie – Kraj medzi Karpatami a Moravou (recenzia). 1, 2007, s. 34.
Benža, M., PhDr., CSc.: Tatiana Bužeková: Za horama, za vodú … : Ľudové rozprávania z obce Závod (recenzia). 5, 2007, s. 30-31.
Bíliková, M., Mgr.: Skalica má svoju poetku (správa). 5, 2007, s. 28.
Bobovnický, J., MUDr.: Eugen Vesnin – nepoznaný a nedocenený básnik z Mokrého Hája. 3, 2007, s. 11-13.
Cvachová, A., RNDr.: Zlatobyľ obrovská a zlatobyľ kanadská – vážne nebezpečenstvo pre pôvodné druhy rastlín. 1, 2007, s. 23-29.
Čársky, M., Ing.: O vodníkovi z Kubíkových mlyna. 6, 2007, s. 17-19.
Dinka, P., Dr.: Záhorie mi dalo všetko dobré… Rozhovor s herečkou Máriou Kráľovičovou. 4, 2007, s. 22-27.
Drahošová, V., PhDr.: Amfo 2007 (správa). 3, 2007, s. 31-32.
Drahošová, V., PhDr.: Fotoreportáž zo župných osláv 190. výr. narodenia J. M. Hurbana. 3, 2007, s. 27-29.
Drahošová, V., PhDr.: Malacky 1206 – 2006 (správa). 2, 2007, s. 28-30.
Drahošová, V., PhDr.: Pavol Stanislav: Protiklady (správa). 3, 2007, s. 34-35.
Drahošová, V., PhDr.: Slávnostné spomienkové podujatie na Dr. Pavla Blahu v Skalici (správa). 6, 2007, s. 28-33.
Drahošová, V., PhDr.: Stupava. História. Pamiatky. Osobnosti. Príroda (recenzia). 2, 2007, s. 27-28.
Drška, R., Mgr.: Vojensko – politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Osmanský vpád v roku 1663. 5, 2007, s. 2-5.
Drška, R., Mgr.: Vojensko – politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Rekatolizácia. 6, 2007, s. 2-5.
Ďurovič, Ľ., Prof., PhDr., DrSc.: Za dr. Jozefom Špetkom. 1, 2007, s. 30-32.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Prečo by sme sa neveselili? (recenzia). 4, 2007, s. 29. Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: So srdcom na Slovensku (recenzia). 1, 2007, s. 33. Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Tablicova inšpirácia Skalicou, 1, 2007, s. 16-21. Fordinálová, E., Prof., PhDr., CSc.: Prečo „Miloslav“? 6, 2007, s. 9-10.
Gabrišková, E. – Nerádová, A. – Povodová, M.: Suchohrad. 1, 2007, s. 12-15.
Gavorník, J.: „Uvazovačky” ručníkov a čepcov z Vrboviec. 4, 2007, s. 28.
Grigar, V., PhDr.: Jozef Michaláč: T. G. Masaryk a kopčianska legenda (recenzia). 5, 2007, s. 26.
Hájková, A.: História píly v Lozorne. 3, 2007, s. 14-15.
Hájková, A.: Spevácky súbor žien z Lozorna (správa). 6, 2007, s. 24.
Hanula, M., Mgr.: Lekár slovenského poľnohospodárstva – Dr. Pavel Blaho. 4, 2007, s. 7-12.
Hoferka, M., Mgr.: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove. 5, 2007, s. 5-10.
Hoferka, M., Mgr.: Konferencia k 750. výročiu založenia mesta Uherské Hradište (správa). 4, 2007. s. 30-31.
Hoferka, M., Mgr.: Konfesionálne zloženie obyvateľstva malackého vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia. 2, 2007, s. 2-5.
Hoferka, M., Mgr.: Konfesionálne zloženie obyvateľstva Stupavského vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia. 3, 2007, s. 2-4.
Hoferka, M., Mgr.: Záhorské múzeum na Agrokomplexe (správa). 5, 2007, s. 31.
Hottmar, F., MUDr.: Skalické zimy za Franca Jozefa. 6, 2007, s. 22-23
Ilenčíková, A.: Foltýnek Ferdinand: Sološnica (recenzia). 6, 2007, s. 25
Jamárik, V.: „Picigel“ Jána Jamárika „Traxlera“. 1, 2007, s. 22.
Jamárik, V.: 555 rokov Kunova. 3, 2007, s. 16-19.
Janáčková, D., Mgr.: Zuzka Rusková vystavovala v Senici (správa). 6, 2007, s. 26
Jozefovič, M., Mgr.: Chotárne názvy Duboviec. 5, 2007, s. 11-14.
Juza, M., PhDr.: Záhoráci na Bienále úžitkového umenia v Bratislave (správa). 2, 2007, s. 30-31.
Kalivodová, E., RNDr., CSc.: Prvá sviečková továreň na Slovensku. 2, 2007, s. 14-15.
Kániková, M.: Odídem do ďaleka, kde ni rodný pes nezašteká. 2, 2007, s. 11-13.
Kanisová, D., MUDr.: „Vánoční zvyky v Sobotišti ze starých časú”. 6, 2007, s. 20-21.
Kis-Csáji, K.: Xerotermné biotopy Slovenska (recenzia). 4, 2007, s. 29-30.
Kolény, B.: Duchovný pastier i dramatik Jozef Hollý (1879 – 1912). 6, 2007, s. 10-12.
Košík, Ľ., Mgr.: 125 rokov od narodenia Jozefa Braneckého. 5, 2007, s. 20-22.
Kvapilová, T.: „O vydaji dzífčaca ze Závodu” (a všeličom inom). 2, 2007, s. 18-23.
Kvapilová, T.: „Ze Závodu“ (tentoraz o kroji). 6, 2007, s. 12-17.
Lukáčková, V.: Reflexie nad poéziou (recenzia). 5, 2007, s. 29-30.
Marcha, J.: „Zpěvák Slovenska” – Dr. Pavel Blaho. 4, 2007, s. 18-21.
Michalovič, P., PhDr.: Dr. Pavel Blaho a hospodárske školstvo. 4, 2007, s. 13-18.
Michalovič, P., PhDr.: Folkloristi z Unína v živom rozhlasovom vysielaní v 30. rokoch 20. storočia. 2, 2007, s. 6-10.
Michalovič, P., PhDr.: Ľudové tance zo Záhoria na DVD nosiči (správa). 3, 2007, s. 33. Michalovič, P., PhDr.: Návšteva múzejných pracovníkov z Trnavy v Skalici (správa). 3, 2007, s. 35.
Michalovič, P., PhDr.: Nová publikácia o mokradiach na Záhorí (recenzia). 2, 2007, s. 26-27.
Michalovič, P., PhDr.: Špačkova piata kniha Niečo o abecede (recenzia). 1, 2007, s. 34-35. Michalovič, P., PhDr.: Z archiválií skalických skautov. 5, 2007, s. 17-19.
Petráš, M., Mgr.: K histórii zberu a pestovania liečivých rastlín na Záhorí. 1, 2007, s. 2-5. Prokeš, S., Ing.: K železničnej doprave v stupavskej cementárni. 5, 2007, s. 23-25.
Proksa, P.: O Hurbanovi v Holíči. 3, 2007, s. 22-24.
Proksa, P.: ThDr.: Jozef Miloslav Hurban – konzervatívny dogmatik? 3, 2007, s. 20-22.
Proksa, P.: Zrkadlo žalostného polstoročia (recenzia). 2, 2007, s. 24.
Stupavský, J.: Tristo rokov od bitky pri Plaveckom hrade. 4, 2007, s. 5-7.
Šimkovič, O.: Historická udalosť v Záhorskej Vsi (správa). 3, 2007, s. 30-31.
Špaček, J., PhDr.: Písal o Skalici – básnik Gyula Juhász. 2, 2007, s. 16-18.
Tandlich, T., PhDr.: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669. 4, 2007, s. 2-4.
Tóth, V., Ing.: Z histórie skautingu v Karlovej Vsi. 5, 2007, s. 14-16.
Vančo, M., Mgr., PhD.: Edita Balážová: Imaginácie (správa). 5, 2007, s. 26-27.
Zajíček, Š., PhDr.: Jozef Miloslav Hurban vo výtvarnom umení. 3, 2007, s. 24-26.
Zajíčková, M., PhDr.: Mlyny a mlynárske remeslo (recenzia). 2, 2007, s. 25-26.
Zajíčková, M., PhDr.: Stavebný ruch v Skalici v rokoch 1632-33. 3, 2007, s. 5-10.
Zajíčková, M., PhDr.: Vladimír Morávek vystavoval v Trenčíne (správa). 4, 2007, s. 31.
Závodný, A.: O názvoch riek a potokov na Záhorí. 1, 2007, s. 6-11.