Záhorie č. 2/2007

Prvá sviečková továreň na Slovensku Eva Kalivodová

0
625

Mgr. Martin Hoferka: Konfesionálne zloženie obyvateľstva malackého vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia
PhDr. Peter Michalovič: Folkloristi z Unína v živom rozhlasovom vysielaní v 30. rokoch 20. storočia
Margita Kániková: Odídem do ďaleka, kde ni rodný pes nezašteká
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Prvá sviečková továreň na Slovensku
PhDr. Jozef Špaček: Písal o Skalici – básnik Gyula Juhász
Terézia Kvapilová: “O vydaji dzífčaca ze Závodu” (a všeličom inom)

RECENZIE
Zrkadlo žalostného polstoročia (P. Proksa)
Mlyny a mlynárske remeslo (M. Zajíčková)
Nová publikácia o mokradiach na Záhorí (P. Michalovič)
Stupava. História. Pamiatky. Osobnosti. Príroda. (V. Drahošová)
Malacky 1206 – 2006 (V. Drahošová)
Záhoráci na Bienále užitkového umenia v Bratislave (M. Juza)