Záhorie č. 3/2007

Stavebný ruch v Skalici v rokoch 1632-33 Mária Zajíčková

0
618
Mgr. Martin Hoferka: Konfesionálne zloženie obyvateľstva Stupavského vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia

PhDr. Mária Zajíčková: Stavebný ruch v Skalici v rokoch 1632-33
MUDr. Július Bobovnický: Eugen Vesnin – nepoznaný a nedocenený básnik z Mokrého Hája
Anna Hájková: História píly v Lozorne
Vladimír Jamárik: 555 rokov Kunova
Pavel Proksa: ThDr. Jozef Miloslav Hurban – konzervatívny dogmatik?
Pavel Proksa: O Hurbanovi v Holíči
PhDr. Štefan Zajíček: Jozef Miloslav Hurban vo výtvarnom umení
PhDr. Viera Drahošová: Fotoreportáž zo župných osláv 190. výr. narodenia J. M. Hurbana

RECENZIE
Historická udalosť v Záhorskej Vsi (O. Šimkovič)
Amfo 2007 (V. Drahošová)
Ľudové tance zo Záhoria na DVD nosiči (P. Michalovič)
Pavol Stanislav: Protiklady (V. Drahošová)
Návšteva múzejných pracovníkov z Trnavy v Skalici (P. Michalovič)

Predchádzajúci článokZáhorie č. 2/2007
Ďalší článokZáhorie č. 4/2007