sobota, apríl 20, 2019

Záhorie 3/2010

Mgr. Daniel Hupko: Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Fuggerovskí úradníci na Plaveckom hrade RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Nositeľka Radu Strieborného...

Záhorie č. 5/2009

PaedDr. Andrej Závodný: Názvy vodných tokov Borskej nížiny PhDr. Peter Mráz: Vzťah k jazyku v tvorbe Bohuslava Tablica a Jána Hollého PhDr. Robert Bača - PhDr....

Záhorie č. 1/1993

PhDr. Rudolf Irša: Na úvod 2. ročníka PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Geograf Michal Luknič a Záhorie PhDr. Ľubica Bartalská: Záhoráci v Amerike, Reverend Andrej Pír, O.S.B. Vladimír...

Záhorie 4/2013

Mgr. Richard Drška: Jubilejný rok 1863 a Kúty Mgr. Michal Jozefovič, PhD.: Názvy niektorých obcí južného Záhoria PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.: Alexander Rudnay v poézii...

Záhorie č. 4/1998

Mgr. Peter Michalovič: Pramene ľudovej hudobnej kultúry na Záhorí PhDr. Mária Zajíčková: Výroba štekov v Závode Mgr. Antonín Konečný: Časopis Hlas a jeho doba RNDr. Vladimír Slavík,...

Záhorie č. 3/2011

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Kráľovskí kuriálni notári zo Záhoria Mgr. Kristína Caletková : Toponymia chotára obce Popudinské Močidľany Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Pravda o...

XXII. ročník (rok 2013)

Bibliografia XXII. ročníka (r. 2013) časopisu Záhorie Bahýl, Vladimír, Doc., RNDr., CSc., a kol.: Je kostolík v Kopčanoch z obdobia Veľkej Moravy? 5, 2013, s....

VI. ročník 1997

Brück, M.: Lákavé návraty do minulosti (Jozef Špaček: Sever a iné túžby). 3, s. 21-23 Brza, V.: Spolok Záhorských akademikov. 2, s. 34 Brza, V.: Zbierka...

Záhorie 1/2010

Mgr. Richard Drška: Keď v Skalici oheň ničil... (požiare mesta v 16. a 17. storočí) PhDr. Mária Zajíčková: Súpis brancov v Sobotišti z roku 1862 PhDr....

Záhorie č. 3/2002

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Historický význam diela kuklovského rodáka PhDr. Viera Drahošová: Najstaršie osídlenie obce Letničie Mgr. Frederik Federmayer: Skaličania medzi prvými študentami Trnavského jezuitského...

Záhorie č. 1/2012

Príhovor Mgr. Mária Zacharová: Mlyny v Plaveckom Štvrtku PhDr. Vladimír Blaho: K dvestoročnici Daniela Gabriela Licharda PhDr. Viera Drahošová: Rok Daniela Gabriela Licharda Mgr. Štefan Papp:...

Záhorie 2/2011

Mgr. Mária Kršková: Výroba ručného papiera na Záhorí Akad. mal. Štefan Štefka: Pestovanie konopí v našom kraji PhDr. Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova MUDr. Dagmar Kanisová:...