streda, 7 decembra, 2022

Záhorie 5/2010

Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Keď ešte učitelia bývali rechtormi Rechtori Šaštínskeho (vice)archidiakonátu v 17. a 18. storočí Mgr. Štefan Papp: Gbelský rodák Ján Krstiteľ Juriga Ferdinand...

Záhorie 2/2018

PhDr. Mária Zacharová: Píly na južnom Záhorí do roku 1800 Mgr. Ľudovít Košík: Významný maliar Konrád Švestka OFM PhDr. Peter Brezina: Spisovateľka a novinárka...

Záhorie č. 6/2003

Richard Drška: Urbár mestečka Šaštín z roku 1769 PhDr. Mária Zajíčková: Umelec zakotvený v tradícii Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Osobný spovedník poslednej cisárovnej PhDr. Peter Michalovič:...

Záhorie č. 2/1999

MVDr. Pavol Hallon: Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti (2) Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalickí "konkurenti" Hollého v preklade Aeneidy PhDr. Juraj Bartík...

Záhorie č. 2/1992

Mgr. Vladimír Petrovič: K otázke prvých písomných správ o obciach na Záhorí PhDr. Rudolf Irša: Habánsky mlyn v Sobotišti MVDr. Pavol Hallon: Obnovený mestský erb Malaciek PhDr....

VIII. ročník 1999

Antálková, M.: Folklórna slávnost' v Brodskom. číslo5, strana. 32 - 33. Antálková, M.: Jarné zvyky od "Smrtnej ňedzele do Velkej noci". 2, s. 16 -...

Záhorie č. 3/2008

ThLic. Martin Hoferka: Kanonické vizitácie ako prameň hospodárskych pomerov farností Šaštínskeho archidiakonátu v 17. storočí PhDr. Mária Zajíčková: "Nápočné roboty" s remeselníckymi motívmi PhDr. Peter Michalovič:...

Záhorie č. 4/2004

Mgr. Martin Hoferka: Prvé písomné zmienky o obciach južného Záhoria Mgr. Martin Hoferka - Mgr. Antonín Konečný : Prvá svetová vojna v zápisoch obecných...

Bibliografia XXX. ročníka (r. 2021) časopisu Záhorie

Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Detské čepčeky v zbierke ľudového odevu Záhorského múzea v Skalici. 5, 2021,s. 25-28.Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: K významnému životnému jubileu...

Záhorie 6/2021

PhDr. Viera Drahošová: K Júliusovi KoreszkoviMgr. Veronika Chňupková: Sto rokov Katolíckeho domu v HolíčiPhDr. Peter Brezina, PhDr. Viera Drahošová: Zrodil sa zázvorník v Skalici?Prof.,...

Záhorie 5/2021

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Významní pútnici k šaštínskej SedembolestnejMgr. Veronika Chňupková: Problémy i radosti petrovoveských živnostníkov za 1. ČSRMVDr. Pavol Gašpar - MVDr....

IX. ročník 2000

Beňová, T.: Ako sa žilo na lakšárskych mlynoch. 2, s.17 - 21.- bm -: Zvonica v Prietržke. 5, s. 37.Brück,M.: Náš rozhovor s Jozefom...