streda, september 23, 2020

Záhorie č. 1/1999

Príhovor na úvod 8. ročníka Doc. PhDr. Mária Kohútová, CSc.: Záhorie v počiatkoch uhorského štátu MVDr. Pavol Hallon: Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti...

Záhorie 1/2017

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 26. ročníka PhDr. Mária Zacharová: Sklárne v Malých Karpatoch PhDr. Robert Bača: Karel Andel a Skalica MUDr. Dagmar Kanisová:...

Záhorie 1/2015

Augustín Rebro: Smradľavky na Záhorí Ku storočnici Jána Boora PhDr. Jaroslav Blaho: Spomienka na Jána Boora Bc. Pavol Mihál: Slávnostné podujatie k 100. výročiu narodenia Jána Boora v Holíči Štefan Horský: Sedemdesiatiny...

Záhorie č. 5/2005

Mgr. Peter Sabov: Stopy knižnej kultúry za múrmi skalického františkánskeho kláštora Mgr. Michal Jozefovič: Názvy obcí Skalického okresu Mgr. Štefan Papp: Záhorie - „rodisko“ Spolku...

Záhorie 5/2019

Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Podnikateľské aktivity cisárskych panstiev Holíč a Šaštín v dobovej tlači Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Zo zbierok ľudového odevu Záhorského múzea -...

Záhorie 4/2020

PhDr. Peter Michalovič: Slovenská filharmónia a umelci zo Záhoria Mgr. Adrián Lančarič, PhD.: Kňazi z Kuklova v službách Trnavskej apoštolskej administratúry Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Zbierka...

XIII. ročník 2004

-bad-: Návraty a posuny Štefana Ortha (správa). 4, s. 32-33. Čársky, M., Ing.: Fotograf a maliar Andel Pinkalský. 5, s.13-17. Čársky, M., Ing.: Nobilis...

Záhorie č. 4/2004

Mgr. Martin Hoferka: Prvé písomné zmienky o obciach južného Záhoria Mgr. Martin Hoferka - Mgr. Antonín Konečný : Prvá svetová vojna v zápisoch obecných...

Záhorie č. 2/2007

Mgr. Martin Hoferka: Konfesionálne zloženie obyvateľstva malackého vicearchidiakonátu v 2. pol. 19. storočia PhDr. Peter Michalovič: Folkloristi z Unína v živom rozhlasovom vysielaní v 30....

XXIII. ročník (rok 2014)

Antálková, Marcela: Martin Čulen, pedagóg, matematik a národný buditeľ z Brodského. 1, 2014, s. 22-24. Bachratý, Bohumír, PhDr., CSc.: Sochár a pedagóg Alojz Drahoš - jubilant...

Záhorie č. 1/2012

Príhovor Mgr. Mária Zacharová: Mlyny v Plaveckom Štvrtku PhDr. Vladimír Blaho: K dvestoročnici Daniela Gabriela Licharda PhDr. Viera Drahošová: Rok Daniela Gabriela Licharda Mgr. Štefan Papp:...

Záhorie č. 1/2002

PhDr. Viera Drahošová: Príhovor PhDr. Štefánia Poláková: Divadlo v Holíči do roku 1945 Ing. Alexander Homola: Peňažné poukážky zo Skalice v čase I. svetovej vojny Akad. mal....