utorok, august 20, 2019

Záhorie 3/2016

PhDr. Mária Zacharová: Mlyn a mlynári v Kostolišti Mgr. Martin Macejka: Malacký staviteľ Ján Terebessy PhDr. Richard Drška: Habent sua fata domus, Z osudov jedného domu v Kútoch Ľubomír Batka st.: Vladimír...

Záhorie 5/2008

Mgr. Pavol Vrablec: Osídlenie Mástu v stredoveku Mgr. Richard Drška: Kurucký dôstojník Dávid Petneházy Mgr. Peter Mráz: Príležitostné básne Bohuslava Tablica Ing. Miroslav Čársky: Pokus o „genealógiu”...

Záhorie č. 5/2004

PhDr. Milan Šišmiš: Spolok Tatrín a máloznámy štúrovec Pavel Čendekovič z Prietrže Mgr. Ľudovít Košík: Z histórie Mokrého Hája MVDr. Pavol Hallon: Habánska kaplnka a vežička...

Záhorie č. 5/2001

Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov korlátskeho hradu (V. časť, 17. – 18. storočie) Vladimír Jamárik: Zaniknuté osady na okolí Senice MVDr. Pavol Hallon: Netradičné habánske výrobky Pavel...

Záhorie 4/2014

JUDr. Ľuboš Vodička: Pamiatky vojny na Dúbravskej Hlavici Marián Náhlik: Náhrobok významného šľachtica v Senici Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Kráľovská poľovačka v Malackách Mgr. Štefan Papp: Imrich...

Záhorie č. 2/2004

PhDr. Viera Drahošová: Výskum zvoncovitých pohárov pri budovaní obchvatu v Skalici PhDr. Mária Zajíčková: Kníhtlačiarenská dynastia Škarniclovcov PhDr. Eva Šefčáková, CSc.: Knižný drevorez 16. až...

Záhorie č. 3/2001

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorák priviedol Konštantína Filozofa a Metoda z Byzancie na Devín (Záhorie v Hollého epose Cyrillo-Metodiáda) Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov...

Záhorie č. 5/1994

RNDr. Anton Michálek: Veľkostná štruktúra obcí na Záhorí a zmeny sídelnej siete PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Bunkre pri rieke Morave. Obranná línia na...

Záhorie č. 1/2007

Mgr. Milan Petráš: K histórii zberu a pestovania liečivých rastlín na Záhorí Andrej Závodný: O názvoch riek a potokov na Záhorí Eva Gabrišková - Antónia...

Záhorie č. 5/2003

Ing. Miroslav Čársky: Počiatky chovu merinových oviec na Holíčskom panstve Pavel Proksa: Výnimočný rektor a hudobník Adam Škultéty MVDr. Pavol Hallon: Čo bol „opšít“? PhDr. Viera Drahošová:...

XXIV. ročník (r. 2015)

Bibliografia XXIV. ročníka (r. 2015) časopisu Záhorie Bača, Robert, PhDr. – Bartík, Juraj, PhDr.: Bronzové meče zo Záhoria. 4, 2015, s. 2-5. Bača, Robert, PhDr.: Kto...

Záhorie č. 4/2007

PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669 Jozef Stupavský: Tristo rokov od bitky pri Plaveckom hrade Mgr. Matej Hanula: Lekár slovenského...