sobota, február 16, 2019

Záhorie č. 6/2012

PhDr. Mária Zajíčková: Radostně budem zpívati Mgr. Mária Zacharová: Špitály na južnom Záhorí v 18. storočí PhDr. Peter Mráz, PhD.: Epicédiá v príležitostnej poézii Jána Hollého Ing....

Bibliografia XXVI. ročníka (2017) časopisu Záhorie

Antálková, Marcela: Pamätná tabuľa v Brodskom. 6, 2017, s. 29. Bača, Robert, PhDr.: Karol Andel a Skalica (K 120. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia)....

Záhorie č. 1/2004

Ing. Miroslav Čársky: Nobilis Egbeliensis PhDr. Mária Zajíčková: Sokolské šibrinky PhDr. Peter Michalovič: Zabudnuté zvuky hudobných nástrojov PhDr. Štefánia Poláková: Operné umelkyne zo Záhoria Ing. Miroslav Čársky: Prvý...

Záhorie č. 6/2000

95 rokov Záhorského múzea v Skalici PhDr. Mária Zajíčková: Vianočné pečivo MVDr. Pavol Hallon: Útek Závodzanov zo „Zeleného pekla“ Martin Hoferka: Osudy Židov na severnom Záhorí...

Záhorie 2/2014

PhDr. Peter Brezina: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (II. časť) Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Milan Michal Harminc a jeho stavby na Záhorí Mgr. Terézia Pavlásková:...

Záhorie č. 4/2005

RNDr. Juraj Gressner: Prvý chov anglických plnokrvníkov na Slovensku Ing. Štefan Androvič - Jana Betáková: Rakúsky viceadmirál zo Záhoria Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Národné zásluhy...

XVI. ročník 2007

Balgová, A., Mgr.: Hudobná kultúra a činnosť spolkov v Skalici do roku 1918. 6, 2007, s. 5-9. Benža, M., PhDr., CSc.: Ivan Knotek: Záhorie –...

Záhorie 6/2016

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.: Záhorie na najstarších mapách PhDr. Robert Bača: Viktor Šemmer a Záhorie. K 120. výročiu narodenia Mgr. Ľubomír Batka st.:...

Záhorie č. 4/1996

PhDr. Viera Drahošová: Štefan Janšák PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalica v štúrovskom almanachu Plody Mgr. Miroslav Minďáš: Hierarchia v cechoch Mgr. Vladimír Petrovič, Mgr. Miroslav Minďáš: K...

Záhorie č. 4/1992

Ing. Anna Faragulová: Mosty PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Ferdiš Kostka - človek, ktorý oživoval hlinu Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Názvy záhorských obcí I. Ľudovít...

XXII. ročník (rok 2013)

Bibliografia XXII. ročníka (r. 2013) časopisu Záhorie Bahýl, Vladimír, Doc., RNDr., CSc., a kol.: Je kostolík v Kopčanoch z obdobia Veľkej Moravy? 5, 2013, s....

Záhorie č. 2/1992

Mgr. Vladimír Petrovič: K otázke prvých písomných správ o obciach na Záhorí PhDr. Rudolf Irša: Habánsky mlyn v Sobotišti MVDr. Pavol Hallon: Obnovený mestský erb Malaciek PhDr....