štvrtok, október 17, 2019

Záhorie č. 6/2004

RNDr. Eva Kalivodová: Zimní hostia na Záhorí Vladimír Jamárik: Dedičstvo po Kumánoch Mgr. Martin Hoferka: Unínske kostoly PhDr. Štefan Zajíček: Dvadsať rokov Záhorskej galérie v Senici Náš rozhovor...

Záhorie č. 5/2009

PaedDr. Andrej Závodný: Názvy vodných tokov Borskej nížiny PhDr. Peter Mráz: Vzťah k jazyku v tvorbe Bohuslava Tablica a Jána Hollého PhDr. Robert Bača - PhDr....

Záhorie č. 1/1993

PhDr. Rudolf Irša: Na úvod 2. ročníka PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Geograf Michal Luknič a Záhorie PhDr. Ľubica Bartalská: Záhoráci v Amerike, Reverend Andrej Pír, O.S.B. Vladimír...

Záhorie č. 2/2003

Mgr. Frederik Federmayer: Testament stupavskej vdovy Mgr. Štefan Papp: Radošovské roky Tichomíra Milkina MVDr. Pavol Hallon: Kedysi bola poštovňa aj v Hradišti pod Vrátnom Náš rozhovor s...

Záhorie č. 6/1999

PhDr. Ladislav Mlynka: Mlyny na Záhorí PhDr. Viera Luxová, CSc.: Loretánska kaplnka v Skalici Mgr. Frederik Federmayer: Rod Hellmayrovcov na Záhorí MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.: Lekári mávajú...

Záhorie 2/2019

PhDr. Richard Drška: Farnosť Hochštetno v 80. rokoch 18. storočia MUDr. Dagmar Kanisová: Habánske vinohrady v Sobotišti PhDr. Mária Zacharová: Kúpele na konci 16. a začiatkom...

Záhorie č. 5/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Aničko milá, čos´ učinila alebo Skalica a kancionále Mgr. Peter Michalovič: Spevák, zberateľ ľudovej piesne a publicista Dr. Janko Blaho Mgr. Miroslav...

IX. ročník 2000

Beňová, T.: Ako sa žilo na lakšárskych mlynoch. 2, s.17 - 21. - bm -: Zvonica v Prietržke. 5, s. 37. Brück,M.: Náš rozhovor s Jozefom...

Záhorie 3/2016

PhDr. Mária Zacharová: Mlyn a mlynári v Kostolišti Mgr. Martin Macejka: Malacký staviteľ Ján Terebessy PhDr. Richard Drška: Habent sua fata domus, Z osudov jedného domu v Kútoch Ľubomír Batka st.: Vladimír...

XV. ročník 2006

Balgová, A. Mgr.: Chrámová hudba v Skalici v minulosti. 1, 2006, s. 3-9. Benža, M., PhDr., CSc.: Prietrž mala šťastie ... (recenzia). 6, 2006, s....

Záhorie 3/2013

Mgr. Marián Čurný, PhD., Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: Kopčiansky rodák Pavel Vajaj a jeho veršovnícka misia PhDr....

Záhorie č. 6/1995

RNDr. Anton Michálek, CSc.: Hospodárske funkcie sídiel na Záhorí Mgr. Vladimír Petrovič: Hranica a hraničné spory medzi holíčskym a hodonínskym panstvom ThB. Pavel Proksa: Z holíčskeho...