pondelok, 4 júla, 2022

Záhorie 1/2010

Mgr. Richard Drška: Keď v Skalici oheň ničil... (požiare mesta v 16. a 17. storočí) PhDr. Mária Zajíčková: Súpis brancov v Sobotišti z roku 1862 PhDr....

Záhorie č. 4/2007

PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669 Jozef Stupavský: Tristo rokov od bitky pri Plaveckom hrade Mgr. Matej Hanula: Lekár slovenského...

Záhorie č. 4/2003

Mgr. Martin Hoferka: Šaštínsky archidiakonát v 16. storočí MVDr. Pavol Hallon: Mláťačkoví komisári Marcela Antálková: Slávne roky ochotníckeho divadla v Brodskom Mgr. Štefan Papp: ThDr. Štefan...

I. ročník 1992

Bibliografia I. ročníka (r. 1992) časopisu Záhorie Appel, R.: Barokový žrebčinec v Kopčanoch. 1, 1992, s. 27-29. Appel, R.: Valentín Vayay de Vaga, šľachtic kopčiansky. 4,...

Záhorie č. 2/2001

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Putovanie Pavla Dobšinského po Záhorí Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov Korlátskeho hradu II. časť (16. storočie) MVDr. Pavol Hallon: Literárno -...

Záhorie č. 6/1997

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jubileum Lichardovej Domovej pokladnice Marián Náhlik: Erby rodu Apponyi Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí MVDr. Pavol Hallon: Zabudnutý...

Záhorie č. 3/1999

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorské motívy vo "Visvetľení k Svatoplukovi a Cirillo-Metodiade" Jána Hollého MVDr. Pavol Hallon: Zemianske privilégiá sobotišťských habánov MVDr. Pavol Hallon: Plnomocné...

Záhorie č. 5/2009

PaedDr. Andrej Závodný: Názvy vodných tokov Borskej nížiny PhDr. Peter Mráz: Vzťah k jazyku v tvorbe Bohuslava Tablica a Jána Hollého PhDr. Robert Bača - PhDr....

Záhorie č. 2/2005

PhDr. Peter Baxa – PhDr. Viktor Ferus - Mgr. Renáta Glaser-Opitzová: Nové poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch Milan Greguš: Pracháreň v...

Záhorie č. 2/1996

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jednotný katolícky spevník a Záhorie Mgr. Miroslav Minďáš: Úpadok a zánik cechov Mgr. Ľudovít Košík: Morové rany v Skalici PhDr. Viera Drahošová: Archeologické...

XXIII. ročník (rok 2014)

Antálková, Marcela: Martin Čulen, pedagóg, matematik a národný buditeľ z Brodského. 1, 2014, s. 22-24. Bachratý, Bohumír, PhDr., CSc.: Sochár a pedagóg Alojz Drahoš - jubilant...

Záhorie č. 4/2011

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Objaviteľ nášho vzácneho kultúrneho pokladu Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: „Rabunk” počas prevratu v roku 1918 Ing. Svetozár Prokeš: Pivovar v Stupave MUDr....