utorok, júl 14, 2020

Záhorie č. 3/2001

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Záhorák priviedol Konštantína Filozofa a Metoda z Byzancie na Devín (Záhorie v Hollého epose Cyrillo-Metodiáda) Mgr. Frederik Federmayer: Erby pánov...

Záhorie č. 6/1999

PhDr. Ladislav Mlynka: Mlyny na Záhorí PhDr. Viera Luxová, CSc.: Loretánska kaplnka v Skalici Mgr. Frederik Federmayer: Rod Hellmayrovcov na Záhorí MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.: Lekári mávajú...

Záhorie č. 1/1994

Príhovor redakcie PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.: Zmeny vo fašiangových zvykoch na Záhorí František Zemánek: Fašiangy v Štefanove Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí /1. časť/ Jozef...

Záhorie č. 6/2002

PhDr. Mária Zajíčková: Zvyky pri predaji a kúpe hospodárskych zvierat PhDr. Štefánia Poláková: Činnosť slovenského národného divadla nitranského v Sobotišti založeného 1841 Štefan Palkovič (Michalín): Roráty,...

Záhorie č. 5/1995

RNDr. Anton Michálek: Mobilita obyvateľstva Mgr. Jozef Mikuš: Spolok sv. Vojtecha a Záhorie PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Senica ako prototyp Rudopolia v Suchej ratolesti Mgr. Vladimír Petrovič:...

Záhorie 2/2017

Mgr. Božena Juríčková: MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19. a 20. storočia Prof. PhDr. Eva Fordinálová,...

Záhorie č. 2/2012

Mgr. Michal Jozefovič: Názvy obcí Senického okresu Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí Ing. Miroslav Bachratý: Porsche na Záhorí v roku 1902 Marcela Antálková:...

Záhorie 3/2013

Mgr. Marián Čurný, PhD., Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: Kopčiansky rodák Pavel Vajaj a jeho veršovnícka misia PhDr....

Záhorie č. 1/2008

PhDr. Viera Drahošová: Zamyslenie na úvod 17. ročníka Mgr. Richard Drška: Vojensko – politická situácia na severnom Záhorí v druhej polovici 17. storočia. Thökölyho povstanie PhDr....

Záhorie 2/2013

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.: Jaskyňa Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši Mgr. Ivana Fialová: Cholerová epidémia na cisárskom panstve Holíč v roku 1831 Prof. PhDr. Eva Fordinálová,...

Záhorie 5/2010

Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Keď ešte učitelia bývali rechtormi Rechtori Šaštínskeho (vice)archidiakonátu v 17. a 18. storočí Mgr. Štefan Papp: Gbelský rodák Ján Krstiteľ Juriga Ferdinand...

Záhorie č. 6/1994

RNDr. Anton Michálek: Prirodzená obnova populačných zdrojov na Záhorí Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (18. storočie) Martin Vančo: Šperky zo skalického pohrebiska na...