utorok, 18 januára, 2022

Záhorie 4/2018

Ágnes Ritoók, PhD.: Náhrobný kameň Kryštofa Kropáča z Nevědomí a na Bzenci Mgr. Veronika Chňupková: Neľahký osud troch žien z Holíča PhDr. Robert Bača: Fotografista zo...

Záhorie č. 5/2006

PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly mlynárskeho cechu na Plaveckom a Stupavskom panstve od cisára Leopolda I. z roku 1660 Ľubomír Hrozen: Cisárska manévrová pošta v...

II. ročník 1993

Appel, R.- Kovár, B.: Kaplnka svätej Margity 4/93 Appel, R.: Sasinek versus Anonymus 5/93 Bartalská, Ľ. ,PhDr.: Záhoráci v Amerike. J. Ch. Krajsa 2/93 Bartalská, Ľ., PhDr.:...

I. ročník 1992

Bibliografia I. ročníka (r. 1992) časopisu Záhorie Appel, R.: Barokový žrebčinec v Kopčanoch. 1, 1992, s. 27-29. Appel, R.: Valentín Vayay de Vaga, šľachtic kopčiansky. 4,...

VII. ročník 1998

Antálková, M.: Veľká prestávka. 4, s. 35-36 Benceová - Zálesňáková, E.: Vánoce a vánoční zvyky. 6, s. 30-31 Černý, V., MUDr.: Ít rovnú cestú, to je...

XI. ročník 2002

Cintulová, O.: Stretnutie rodákov s tvorcom Slovenského betlehemu (správa). 6, s. Čerfeľ, P.: Oslavy v Prietrži (správa). 3, s. 27. -dra-: 10 rokov časopisu...

Záhorie č. 2/2006

Mgr. Martin Hoferka: Čierna kniha mesta Skalice PhDr. Mária Zajíčková: Čáčovské mlyny Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Prvá slovenská umelá balada (Rozina Milovská zo Senice) Vladimír...

Záhorie 1/2017

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 26. ročníka PhDr. Mária Zacharová: Sklárne v Malých Karpatoch PhDr. Robert Bača: Karel Andel a Skalica MUDr. Dagmar Kanisová:...

Záhorie č. 3/2000

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štúrovo putovanie po Záhorí MUDr. Felix Pobuda: Násilne prerušené exercície medikov v Radošovciach Pavel Proksa: "...ať se ti ozve člověk!" /K...

Záhorie 1/2015

Augustín Rebro: Smradľavky na Záhorí Ku storočnici Jána Boora PhDr. Jaroslav Blaho: Spomienka na Jána Boora Bc. Pavol Mihál: Slávnostné podujatie k 100. výročiu narodenia Jána Boora v Holíči Štefan Horský: Sedemdesiatiny...

Záhorie č. 5 – 6/1993

Záhorie č. 5 PhDr. Štefan Zajíček: Barokové umenie na Záhorí PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Predstavitelia barokovej literatúry na Záhorí PhDr. Ladislav Kačic: Barok a hudba na Záhorí PhDr....

Záhorie 2/2017

Mgr. Božena Juríčková: MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19. a 20. storočia Prof. PhDr. Eva Fordinálová,...