utorok, 26 septembra, 2023

Záhorie 5/2015

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Vojnové udalosti v Uníne v roku 1945 Ľubomír Batka st.: Z dejín evanjelickej školy v Sobotišti (roky 1600 - 1781) PhDr. Martin Jurčo, PaedDr. Andrej...

Záhorie č. 5/2002

MVDr. Pavol Hallon: Husiti v Gajaroch a na okolí PhDr. Viera Drahošová: Z dejín obce Koválov Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ján Mallý-Dusarov PhDr. Jozef Špaček: Skalické...

Záhorie č. 4/1994

RNDr. Anton Michálek: Vývoj osídlenia Záhorskej nížiny v druhej polovici 20. storočia Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie od polovice 13. st....

Záhorie č. 3/1994

RNDr. Anton Michálek: Charakteristika osídlenia na Záhorí a jeho územná reorganizácia v prvej polovici 20. storočia Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie...

Záhorie 2/2016

PhDr. Richard Drška: Vzťah skalických mešťanov k vrchnosti v 14. - 16. storočí PhDr. Robert Bača: Juraj Bárta a paleolitický výskum Záhoria PhDr. Viera Drahošová: Tabačiareň v Holíči PhDr....

Záhorie 6/2014

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Sedembolestná a Záhorie Mgr. Michal Kováč: K problematike etymológie toponyma Vrádište PhDr. František Karas: Šaštínsky les počas 2. svetovej...

Záhorie č. 3/1995

RNDr. Anton Michálek, CSc.: Stárnutie obyvateľstva na Záhorí PhDr. Etela Studeníková, CSc.: Záhorie v staršej dobe bronzovej PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Epos spod Devína Marián Náhlik: Keď...

Bibliografia XXVI. ročníka (2017) časopisu Záhorie

Antálková, Marcela: Pamätná tabuľa v Brodskom. 6, 2017, s. 29. Bača, Robert, PhDr.: Karol Andel a Skalica (K 120. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia)....

Záhorie 3/2023

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Majetkové odkazy a náboženské základiny skalických karmelitánovMgr. Terézia Pavlásková - Ing. Jozef Pavlásek: Arnold Ipolyi-Stummer pôsobil aj v ZohoreMgr....

Záhorie č. 6/2000

95 rokov Záhorského múzea v Skalici PhDr. Mária Zajíčková: Vianočné pečivo MVDr. Pavol Hallon: Útek Závodzanov zo „Zeleného pekla“ Martin Hoferka: Osudy Židov na severnom Záhorí...

XII. ročník 2003

Antálková, M.: Slávne roky ochotníckeho divadla v Brodskom. 4, s. 10-16. -bad-: Bohumil Bača vystavuje v Senici (správa). 1, s. 28-29. -bad-: Pomoravie (správa). 5, s....

Záhorie č. 3/2006

Mgr. Henrik kalivoda, PhD.: Denné motýle viatych pieskov Borskej nížiny Pavel Proksa: Holíčska gaštanová aleja Mgr. Štefan Papp: Čársky rodák Martin Kollár PhDr. Mária Zajíčková: Radošovská remeselnícka...