Záhorie 4/2014

O firmách rodiny Slatinských v Senici Peter Brezina

0
844

JUDr. Ľuboš Vodička: Pamiatky vojny na Dúbravskej Hlavici
Marián Náhlik: Náhrobok významného šľachtica v Senici
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Kráľovská poľovačka v Malackách
Mgr. Štefan Papp: Imrich Kotvan a jeho vzťah k bernolákovskému hnutiu
PhDr. Peter Brezina: O firmách rodiny Slatinských v Senici
PhDr. Ferdinand Vrábel: Drobnosti z archívov – Pavel Blaho na turné v USA (Kto bol J. Honza?)

Nové knihy / Správy
Jubilejná výstava Vlasty Peltznerovej a Petra Polláka v Skalici (PhDr. Štefan Zajíček)
Róbert Haček – Život s paletou (PhDr. Štefan Zajíček)
Spomienky na Slovenskú búdu v Luhačoviciach (redakcia)
Jubilujúci scénograf Vladimír Suchánek (Mgr. Dana Janáčková)
AMFO opäť v skalickom múzeu (Viera Juríčková)
Na vydávanie časopisu Záhorie v r. 2014 prispeli