Záhorie č. 5/2005

Názvy obcí Skalického okresu Michal Jozefovič

0
816

Mgr. Peter Sabov: Stopy knižnej kultúry za múrmi skalického františkánskeho kláštora
Mgr. Michal Jozefovič: Názvy obcí Skalického okresu
Mgr. Štefan Papp: Záhorie – „rodisko“ Spolku sv. Vojtecha
Doc. RNDr. Viera Obetková, CSc.: Moje spomienky na otca
PhDr. Konštantín Palkovič, Marcela Antalková: Mykológ a ilustrátor Aurel Dermek
Helena Blahová – Jurasovová: Významná vinohradnícka búda v časti „Zlodejovce“
PhDr. Mária Zajíčková: Stála expozícia Záhorského múzea v Skalici
Mgr. Alica Masaryková: Vtáky Zlatníckej doliny a okolia

RECENZIE
Kniha o Františkovi Krištofovi Veselom (-pm-)

SPRÁVY
Spomienkové podujatie na Jána Beža v Senici (-pm-)
Slovenské Záhorie v diele Karla Nováka (Štefan Zajíček)
Výstavy výtvarníkov v rámci 15. skalických dní (Štefan Zajíček)