Záhorie č. 2/2000

Mlyny na Lakšári Mária Zajíčková - Martin Hoferka

0
852

PhDr. Marta Melníková: Banské podnikanie na Malackom panstve Pálfiovcov v 17. a 18. storočí
Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Skalické krásne Zuzany
MVDr. Pavol Hallon: Spor medzi sobotišťskými habánmi a brančským panstvom
PhDr. Mária Zajíčková — Martin Hoferka: Mlyny na Lakšári
Terézia Beňová: Ako sa žilo na lakšárskych mlynoch
Jozef Chrena: Moje Trajlinky
Vladimír Jamárik: Zabudnutá /K 120. výročiu narodenia novinárky a spisovateľky Jozefíny Marečkovej/

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Ako sa prerábajú staré na nové (Štefan Moravčík)
Zoltán Schmidt: Náčrt geografie Šaštína-Stráží (-dra-)
Propagačný bulletin Záhorského múzea (-pm-)

SPRÁVY
Klopanie na okná (-dra-)
Výstava Alexandra Jirouška v Skalici (-dra-)
Cezhraničná spolupráca ekológov na Záhorí. (Eva Kalivodová)
Dielo Mariána Komáčka v Záhorskej galérii (Dana Janáčková)
Medzinárodná výstava klubov výtvarníkov Mosty, Brücken, Hidak 2000 vo Veľkých Levároch (Štefan Zajíček)
Blahoželanie (-dra-)

OHLASY