Záhorie č. 6/1998

Rybárstvo na Záhorí Ján Hrbatý

0
819

MVDr. Pavol Hallon: Rozdelenie trhovej osady Cheturtukhyel /Plavecký Štvrtok/
Mgr. Antonín Konečný: Anglické desanty na Záhorí
PhDr. Viera Drahošová: Svätý Mikuláš a jeho patrocínium na Záhorí
Mgr. Peter Michalovič: Hynek Bím učiteľ a zberateľ ľudovej piesne
Náš rozhovor s dirigentom Ladislavom Slovákom
RNDr. Ján Hrbatý: Rybárstvo na Záhorí
PhDr. Mária Zajíčková: Zakáľačka v Chvojnickej doline
Pranostiky zo Štefanova
PhDr. Mária Zajíčková: Z depozitárov Záhorského múzea v Skalici

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Rok v Hochštetne (alebo od Nového roku po Silvester)
Na levárčanskích prádkách
Vánoce a vánočňí zvyky (Eva Benceová-Zálesňáková)
Sila krehkosti (-efor-)
Štefan Moravčík: Záhorácke povesti (Viera Lukáčková)
Cesty a príbehy moderného umenia (-zaj-)

SPRÁVY
Za pani Štefániou Bzdúchovou (redakcia)
200 rokov kalvárie v Šaštíne (Štefan Ovečka)
Výstava obrazov Ota Kroupu (-dra-)
Príležitostná známka (Miroslav Juza)

OHLASY