utorok, 24 mája, 2022

Záhorie 5/2014

Ing. Svetozár Prokeš: Prvá svetová vojna a Stupava Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jubilujúci almanach Nitra a Záhorie Mgr. Ľubomír Batka: Daniel Jaroslav Bórik - (ne)zabudnutý...

Záhorie 3/2013

Mgr. Marián Čurný, PhD., Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: Historická výroba tehál na Záhorí PhDr. Marián Kamenčík, PhD.: Kopčiansky rodák Pavel Vajaj a jeho veršovnícka misia PhDr....

Záhorie 6/2013

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Zobrazenie solúnskych bratov v sakrálnych pamiatkach Záhoria Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Príspevok Záhoria do „času nádejí“ 150. výročie...

Záhorie 2/2014

PhDr. Peter Brezina: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (II. časť) Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Milan Michal Harminc a jeho stavby na Záhorí Mgr. Terézia Pavlásková:...

Záhorie 6/2015

            Mgr. Štefan Papp: Zemiansky rod z Lopašova PhDr. Peter Brezina: Básnik a diakon Pavel Kadlečík z Podbranča PhDr. Viera Drahošová: Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie František Matúš: Zabudnutá historka o...

XXII. ročník (rok 2013)

Bibliografia XXII. ročníka (r. 2013) časopisu Záhorie Bahýl, Vladimír, Doc., RNDr., CSc., a kol.: Je kostolík v Kopčanoch z obdobia Veľkej Moravy? 5, 2013, s....

Záhorie 2/2016

PhDr. Richard Drška: Vzťah skalických mešťanov k vrchnosti v 14. - 16. storočí PhDr. Robert Bača: Juraj Bárta a paleolitický výskum Záhoria PhDr. Viera Drahošová: Tabačiareň v Holíči PhDr....

XXIV. ročník (r. 2015)

Bibliografia XXIV. ročníka (r. 2015) časopisu Záhorie Bača, Robert, PhDr. – Bartík, Juraj, PhDr.: Bronzové meče zo Záhoria. 4, 2015, s. 2-5. Bača, Robert, PhDr.: Kto...

Záhorie 1/2014

Príhovor PhDr. Peter Brezina: Záhorie v dobe prvej svetovej vojny (I. časť) Mgr. Michaela Kalinová: Románsky tehlový Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne-Strážach PaedDr. PhDr. Peter Mráz,...

Záhorie č. 4/1995

RNDr. Anton Michálek: Sociálna štruktúra obyvateľstva na Záhorí PhDr. Štefánia Poláková: Jezuitské divadlo v Skalici PhDr. Viera Drahošová: "Kúcané" pod cyrilometodskou zástavou Štefan Moravčík: Poézia pokrájaná na...

Záhorie č. 6/2012

PhDr. Mária Zajíčková: Radostně budem zpívati Mgr. Mária Zacharová: Špitály na južnom Záhorí v 18. storočí PhDr. Peter Mráz, PhD.: Epicédiá v príležitostnej poézii Jána Hollého Ing....

Záhorie č. 5/2011

Mgr. Veronika Chňupková: Obraz Františka Štefana Lotrinského z mobiliáru zámku v Holíči Jiří Mrenka: Skalický slavík a Volavého strážnická muzika K 110. výročí narození Janka...