Záhorie č. 6/2004

Mosty Pomoravia Viera Drahošová

0
803

RNDr. Eva Kalivodová: Zimní hostia na Záhorí
Vladimír Jamárik: Dedičstvo po Kumánoch
Mgr. Martin Hoferka: Unínske kostoly
PhDr. Štefan Zajíček: Dvadsať rokov Záhorskej galérie v Senici
Náš rozhovor s historikom a rezbárom Petrom Zoričákom
Edita Tychlerová: Svätý Mikuláš v Skalici
PhDr. Viera Drahošová: Mosty Pomoravia

RECENZIE
Schmidt Zoltán, Prehľad dejín saleziánskeho diela na Slovensku, Šaštín-Stráže 2004. (-mh-)
Malé drobné opravy (Pavel Proksa)
Kniha o Skaličane (-pm-)

SPRÁVY
Blahoželáme! (-red-)
Stretnutie umelcov Záhoria (Dana Janáčková)
Štefan Zajíček – Kresby (1999 – 2004) (-zaj-)
Rezbárske sympózium v Zohore (Ľudmila Zálesňáková)
František Gajda – Betlehemy (-zaj-)
Za PhDr. Štefániou Polákovou (-red-)