Záhorie č. 4/1992

0
860

Ing. Anna Faragulová: Mosty
PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Ferdiš Kostka – človek, ktorý oživoval hlinu
Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Názvy záhorských obcí I.
Ľudovít Košík: Pôsobenie rehole karmelitánov v Skalici
Záhorec: Kronikár Záhoria – Ján Nepomuk Pavelka
Rudolf Appel: Valentín Vayay de Vaga, šľachtic kopčiansky
Mgr. František Havlíček: Flóra a fauna na Záhorí
Prof. RNDr. Pavol Plesník, DrSc.: Lesy Záhoria
RNDr. Eduard Krippel, CSc.: Čo môže spôsobiť ľudská nedbanlivosť
PhDr. Eva Fleišíková: Kníhtlačiareň v Holíči
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.: Obecný erb – Kuchyňa
Mgr. Peter Juza: Typické priezviská starousadlíkov Stupavy
RNDr. Eduard Krippel, CSc.: Slamou kryté strechy na Záhorí
Zvyky medzi Vianocami a Novým rokom
Martina Pavelková: Zimné zvykoslovie na Záhorí – Sekule
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Zimné zvykoslovie na Záhorí – Gajary

SPRÁVY
Povesť o zámku v Uníne (Konštantín Palkovič)
Expozícia v Rotunde sv. Juraja v Skalici (Viera Drahošová)
Múzeum M. Tillnera v Malackách (Rudolf Irša)
Odišiel nám vzácny človek (Pavol Hallon)

Predchádzajúci článokSlamou kryté strechy na Záhorí
Ďalší článokCisárske manévre roku 1902