XV. ročník 2006

Bibliografia XV. ročníka (r. 2006) časopisu Záhorie

0
808

Balgová, A. Mgr.: Chrámová hudba v Skalici v minulosti. 1, 2006, s. 3-9.
Benža, M., PhDr., CSc.: Prietrž mala šťastie … (recenzia). 6, 2006, s. 26.
Cvachová, A., RNDr.: Invázne druhy rastlín na Záhorí. 5, 2006, s. 13-18.
Čársky – Šimek, M., Ing.: Gbelská špecialita. 2, 2006, s. 20-21.
Čársky, M., Ing.: Obnovená „buecha“. 4, 2006, s. 19-20.
Červenka, J.: Keď Záhorím svišťala Slovenská strela. 5, 2006, s. 10-12.
-dra-: Smrdáky 1436 – 2006 (recenzia). 4, 2006, s. 23-25.
Drahošová, V. PhDr.: Výstavná činnosť Záhorského múzea v roku 2005. 1, 2006, s. 20-25. Drahošová, V., PhDr.: Korene a dedičstvo (správa). 2, 2006, s. 27-29.
Drahošová, V., PhDr.: Múzeum Michala Tillnera v Malackách opäť otvorené (správa). 1, 2006, s. 29-31.
Drahošová, V., PhDr: Pätnásť rokov vlastivedného časopisu Záhorie. 6, 2006, s. 2-3.
Drška, R.: Náš rozhovor s historikom Pavlom Valachovičom. 4, 2006, s. 17-19.
Drška, R.: Sociálne pomery v mestečku Moravský Svätý Ján v druhej polovici 18. storočia. 6, 2006, s. 7-10.
Fordinálová, E., Prof., PhDr., Csc.: Keď som chodil do školy… (recenzia). 4, 2006, s. 21. Fordinálová, E., Prof., PhDr., Csc.: Lábe, Lábe… (recenzia). 4, 2006, s. 25-26.
Fordinálová, E., Prof., PhDr., Csc.: Pochvalné slovo na Záhorské múzeum (správa). 3, 2006, s. 28.
Fordinálová, E., Prof., PhDr., Csc.: Posolstvo Slovensku a svetu zo Záhoria (160. výročie Slovenských pohľadov). 4, 2006, s. 6-8.
Fordinálová, E., Prof., PhDr., Csc.: Prvá slovenská umelá balada (Rozina Milovská zo Senice). 2, 2006, s. 10-11.
Fordinálová, E., Prof., PhDr., Csc.: V súzvuku a vzájomnom porozumení (recenzia). 6, 2006, s. 25-26.
Gálisová, M., Mgr.: Stretnutie s poéziou regionálnych básnikov (správa). 2, 2006, s. 30-31. Gavorník, J.: Delová guľa. 3, 2006, s. 24.
Hladký, J. – Závodný, A.: Jazykovedkyňa Anna Rýzková jubiluje (správa). 5, 2006, s. 24-25. Hoferka, M., Mgr.: Čierna kniha mesta Skalice. 2, 2006, s. 2-5.
Hoferka, M., Mgr.: Neznáma Senica (recenzia). 3, 2006, s. 27-28.
Hoferka, M.: Ernest Macák, Naša Sedembolestná Matka, DON BOSCO Bratislava 2004 (recenzia). 1, 2006, s. 27.
Hoferka, M.: Stupava, ročenka Clubu Abbellimento, 2005 (recenzia). 1, 2006, s. 28.
Hrozen, Ľ.: Cisárska manévrová pošta v Šaštíne. 5, 2006, s. 4-5.
Ilenčíková, A.: Kaštieľ a kasáreň v Plaveckom Podhradí. 2, 2006, s. 15-20.
Ilenčíková, A.: Najmladšie pútnické miesto na Záhorí. 3, 2006, s. 22-23.
Ilenčíková, A.: Svätý (spomienkové rozprávanie z Rohožníka). 5, 2006, s. 20.
Jamárik, V.: Dvaja Pavlovia z Kunova (P. Jamárik, P. Kukliš). 2, 2006, s. 12-14.
Janáčková, D., Mgr.: Scénograf Vladimír Suchánek v Záhorskom múzeu. 6, 2006, s. 29. Jozefovič, M., Mgr.: Živé (neúradné) pomenúvanie osôb v Dubovciach. 6, 2006, s. 10-13.
Juza, M.: Ocenená Marianka (správa). 6, 2006, s. 28-29.
Kalivoda, H., Mgr., PhD.: Denné motýle viatych pieskov Borskej nížiny. 3, 2006, s. 2-6. Kalivodová, E., RNDr., CSc.: Vtáčie exoty Záhoria. 6, 2006, s. 20-24.
Kalivodová, E., RNDr., CSc.: Vtáky vodnej nádrže Smolinské. 3, 2006, s. 24.
Kanka, R., RNDr. – Kanková, E., – Orthová, V.: Vzácny lišajník dutohlávka ježovitá opäť nájdená na Záhorí. 4, 2006, s. 15-17.
Kolény, B., Mgr.: Nezabúdajme na osobnosti z minulosti (Daniel Sloboda). 6, 2006, s. 13-16.
Košík, Ľ.: Eva Fordinálová: Neprestanem Ťa hľadať (recenzia). 1, 2006, s. 26-27.
Kučera, M., Prof., PhDr., DrSc.: Osobnosť a dielo prof. Branislava Varsika. 1, 2006, s. 10-14.
Lukáčková, V.: Malé zamyslenie (recenzia). 1, 2006, s. 25-26.
Masaryková, A., RNDr.: Obnova mokradí na Záhorí. 2, 2006, s. 22.
Michalovič, P., PhDr.: Bibliografia XV. ročníka časopisu Záhorie. 6, 2006, s. 35.
Michalovič, P., PhDr.: Edita Tychlerová – Môj život v Skalici (recenzia). 4, 2006, s. 22-23.
Michalovič, P., PhDr.: Fotoreportáž z 15. výročia časopisu Záhorie. 6, 2006, s. 31-34.
Michalovič, P., PhDr.: Hudba a tanec v textoch ľudových piesní (a literatúre). 3, 2006, s. 17- 21.
Michalovič, P., PhDr.: Päťdesiat rokov foklórneho hnutia v Gajaroch (správa). 6, 2006, s.27-28.
Michalovič, P., PhDr.: Pätnásť rokov vlastivedného časopisu Záhorie. 6, 2006, s.4-6. Michalovič, P., PhDr.: V Paríži zneli aj skalické piesne (správa). 5, 2006, s. 25-26.
Náhlik, M.: Stavanie mája v Koválovci (správa). 2, 2006, s. 31.
Olšovský, T., Ing.: Viate piesky a duny na Záhorí. 1, 2006, s. 14-18.
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Na skalickom gymnáziu. 6, 2006, s. 18-19.
Papp, Š., Mgr.: Čársky rodák Martin Kollár. 3, 2006, s. 8-11.
Petőczová, J., PhDr., CSc.: Konštantín Hudec – zakladateľ slovenskej hudobnej historiografie. 5, 2006, s. 6-10.
-pm-, -dra-: Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Skalici (správa). 4, 2006, s. 30-31.
-pm-: 46. ročník Náhlikovej Senice (správa). 1, 2006, s. 31.
-pm-: Tridsať rokov záslužnej práce v Hlbokom (správa). 5, 2006, s. 27.
Polešenský, J., Dr : Aj deviata (kniha) je atletická (recenzia). 5, 2006, s. 23-24.
Prokeš, S., Ing. : Pálenie vápna v Borinke (Pajštúne). 1, 2006, s. 18-20.
Prokešová, G., Mgr.: Ľudovít Štúr a Záhorie. 4, 2006, s. 9-10.
Prokešovci G., S., M.: Časopis Záhorie vo svete (správa). 1, 2006, s. 31.
Proksa, P.: Holíčska gačtanová aleja. 3, 2006, s. 6-7.
Rak, J., MUDr.: Dve nové básnické zbierky Zdenky Lacikovej (recenzia). 5, 2006, s. 22-23.
-red-: Na vydávanie 15. ročníka časopisu Záhorie sponzorsky prispeli. 3, 2006, s. 31. Semanek, B.: Sedemdesiat rokov dejín. Múzem v Hohenau an der March slávi 70. výročie svojho vzniku (správa). 4, 2006, s. 27-29.
Špaček, J., PhDr.: Piata zbierka M. Brücka (recenzia). 3, 2006, s. 26-27.
Štefková, B.: Ocenené publikácie z Oreského (správa). 4, 2006, s. 29.
Tandlich, T., PhDr.: Artikuly mlynárskeho cechu na Plaveckom a Stupavskom panstve od cisára Leopolda I. z roku 1660. 5, 2006, s. 2-4.
Urbancová, H., PhDr., CSc.: Tradícia hlásnickej služby (Zo zápisov Hynka Bíma). 4, 2006, s. 11-14.
Valentovič, M.: Záhorské mokrade a ročné obdobia. 5, 2006, s. 18-20.
Vrablec, P., Ing.: Sviatok Lucie v Závode. 6, 2006, s. 19-20.
Zajíček, Š., PhDr.: Historická tematika na podujatiach osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici (správa). 3, 2006, s. 28-30.
Zajíček, Š., PhDr.: Knižné ilustrácie Albína Brunovského (správa). 2, 2006, s. 23-27.
Zajíčková, M., PhDr.: Čáčovské mlyny. 2, 2006, s. 5-9.
Zajíčková, M., PhDr.: Pätnásť rokov vlastivedného časopisu Záhorie. 6, 2006, s.3-4.
Zajíčková, M., PhDr.: Radošovská remeselnícka zástava. 3, 2006, s. 11-17.
Zajíčková, M., PhDr.: Skalické mestské vinohradníctvo v rokoch 1632-1633. 4, 2006, s. 2-5. Zálesňáková, Ľ.: Zohorské zvony. 6, 2006, s. 16-17.