Záhorie č. 4/2006

Ľudovít Štúr a Záhorie Gabriela Prokešová

0
634

PhDr. Mária Zajíčková: Skalické mestské vinohradníctvo v rokoch 1632-1633
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Posolstvo Slovensku a svetu zo Záhoria
Mgr. Gabriela Prokešová: Ľudovít Štúr a Záhorie
PhDr. Hana Urbancová, CSc.: Tradícia hlásnickej služby (Zo zápisov Hynka Bíma)
RNDr. Róbert Kanka, PhD., RNDr. Eva Kanková, RNDr. Viera Orthová: Vzácny lišajník dutohlávka ježovitá opäť nájdený na Záhorí
Náš rozhovor s historikom Pavlom Valachovičom
Ing. Miroslav Čársky: Obnovená „buecha“

RECENZIE
Keď som chodil do školy… (Eva Fodinálová)
Edita Tychlerová – Môj život v Skalici (Peter Michalovič)
Smrdáky 1436 – 2006 (Viera Drahošová)
Lábe, Lábe… (Eva Fordinálová)

SPRÁVY
Sedemdesiat rokov dejín. Múzeum Hohenau an der March slávi 70. výročie svojho vzniku
Ocenené publikácie z Oreského
Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Skalici