Záhorie č. 5/2006

Artikuly mlynárskeho cechu na Plaveckom a Stupavskom panstve od cisára Leopolda I. z roku 1660 Tomáš Tandlich

0
745

PhDr. Tomáš Tandlich: Artikuly mlynárskeho cechu na Plaveckom a Stupavskom panstve od cisára Leopolda I. z roku 1660
Ľubomír Hrozen: Cisárska manévrová pošta v Šaštíne
PhDr. Janka Petõczová, CSc.: Konštantín Hudec – zakladateľ slovenskej hudobnej historiografie
Juraj Červenka: Keď Záhorím svišťala Slovenská strela
RNDr. Alžbeta Cvachová: Invázne druhy rastlín na Záhorí
Martin Valentovič: Záhorské mokrade a ročné obdobia
Antónia Ilenčíková: Svätý (spomienkové rozprávanie z Rohožníka)

RECENZIE
Kronika Dúbravky (Mojmír Benža)
Dve nové básnické zbierky Zdenky Lacikovej (Ján Rak)
Aj deviata (kniha) je atletická (Jozef Polečenský)

SPRÁVY
Jazykovedkyňa Anna Rýzková jubiluje
V Paríži zneli aj skalické piesne
Tridsať rokov záslužnej práce v Hlbokom
Fotoreportáž z otvorenia expozície vo Veľkých Levároch