Záhorie č. 6/2006

Pätnásť rokov vlastivedného časopisu Záhorie PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Mária Zajíčková, PhDr. Peter Michalovič

0
655

PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Mária Zajíčková, PhDr. Peter Michalovič: Pätnásť rokov vlastivedného časopisu Záhorie
Richard Drška: Sociálne pomery v mestečku Moravský Svätý Ján v druhej polovici 18. storočia
Mgr. Michal Jozefovič: Živé (neúradné) pomenúvanie osôb v Dubovciach
Mgr. Braňo Kolény: Nezabúdajme na osobnosti z minulosti (Daniel Sloboda)
Ľudmila Zálesňáková: Zohorské zvony
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Na skalickom gymnáziu
Ing. Peter Vrablec: Sviatok Lucie v Závode
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Vtáčie exoty Záhoria

RECENZIE
V súzvuku a vzájomnom porozumení (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Prietrž mala šťastie… (PhDr. Mojmír Benža, CSc.)

SPRÁVY
Päťdesiat rokov folklórneho hnutia v Gajaroch
Ocenená Marianka
Scénograf Vladimír Suchádnek v Záhorskom múzeu
Fotoreportáž z 15. výročia časopisu Záhorie
Bibliografia XV. ročníka časopisu Záhorie