Záhorie č. 3/2000

Ako "prísť na kĺb" Záhoriu /venované 80. narodeninám fokloristu Cyrila Zálešáka/ Peter Michalovič

0
836

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štúrovo putovanie po Záhorí
MUDr. Felix Pobuda: Násilne prerušené exercície medikov v Radošovciach
Pavel Proksa: „…ať se ti ozve člověk!“ /K 80. výročiu smrti MUDr. Michala G. Mandelíka/
PhDr. Peter Michalovič: Ako „prísť na kĺb“ Záhoriu /venované 80. narodeninám folkloristu Cyrila Zálešáka/
Náš rozhovor s maliarom Pavlom Fürstenzellerom
Martina Kürthyová, Alexander Kürthy: „Trúlelky“ na Záhorí
Mgr. Vladimír Petrovič: Pár poznámok k dejinám obce Trnovec
Ing. Ján Chylo: Osud vodného mlyna v Trnovci
Stanislav Damborský: Habáni v Kopčanoch

RECENZIE
Spisovateľka Júlia Kurilová (Konštantín Palkovič)

SPRÁVY
Náš pozdrav pre Matku (Štefan Rusňák)
Oslavy 540. výročia Jakubova (Štefan Moravčík)
Hurbánkovské hody v Prietržke (-zaj-)
Pamiatky nášho kraja
Nová známka (Miroslav Juza)