Záhorie č. 5/2000

Archeologický výskum rímskej stanice v Stupave Ivan Staník – Vladimír Turčan

0
651

Prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.: O ideovej tradícii západného Slovenska /Pamiatke Braňa Štefánka/
Ing. Alexander Homola: Skalické mestské poukážky z roku 1848
MVDr. Pavol Hallon: Mor hovädzieho dobytka na Záhorí v roku 1851
Mgr. Tomáš Tandlich: Kaštieľ v Plaveckom Podhradí /Stručný prehľad stavebno-historického vývoja/
Ivan Staník – PhDr. Vladimír Turčan: Archeologický výskum rímskej stanice v Stupave
Lenka Masaryková: Ján Oravec – významný jazykovedec z Rozbehov
Náš rozhovor s Jozefom Špačkom

SPRÁVY
Skalické dni desiaty krát (-dra-)
Okresná prehliadka krojov v Dubovciach (-zaj-)
Trojica kultúrnych podujatí v Uníne (-mh-)
Príležitostná pečiatka (M. Juza)
Zvonica v Prietržke (-bm-)
150. výročie skalickej pošty

RECENZIA
Aluviálne lúky a rieky Moravy, význam, obnova, manažment. Bratislava 2000. (Eva Kalivodová)