Záhorie č. 4/2000

80. výročie založenia Vzdelávacieho spolku M.R.Štefánika v Sobotišti Pavol Hallon

0
677

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Štúrova láska z Brezovej
PhDr. Mária Zajíčková: Podiel Záhoria na výstave slovenských výšiviek v roku 1887 v Martine
MVDr. Pavol Hallon: 80. výročie založenia Vzdelávacieho spolku M.R.Štefánika v Sobotišti
Náš rozhovor s Braňom Kolénym
Henrik Kalivoda: Motýle lúčnych porastov záplavového územia rieky Moravy
MUDr. Felix Pobuda: Vinohrady – útočište obyvateľov Radošoviec počas prechodu frontu

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Osobná bibliografia – Konštantín Palkovič (-dra-)
Sedembolestná (-dra-)

SPRÁVY
Výstava v záhrade (-zaj-)
Cyril a Metod (-zaj-)
Desiate výročie osláv svätého Gorazda v Kútoch (Štefan Zajíček)
Výstava k desiatemu výročiu osláv sv. Gorazda (Štefan Zajíček)
Slovensko-rakúsky projekt „Príroda bez hraníc“ (Martina Kürthyová)
Pozvánka na seminár (-dra-)