sobota, 16 októbra, 2021

DANIELIK, Jozef (21. 3. 1881 Skalica – 9. 12. 1938 Banská Bystrica)

Štúdium: Formácia v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (od r. 1898) Pôsobenie: Predstavený domu v maďarskej Piliscsabe (1912), člen provinciálnej rady maďarskej viceprovincie (1919), predstavený Misijnej spoločnosti v Československu a riaditeľ Dcér kresťanskej lásky (od r. 1921), špirituál...

JURKOVIČ, Juraj (12. 4. 1827 Brezová pod Bradlom – 28. 3. 1903 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Modre a v Banskej Štiavnici Pôsobenie: Notársky pomocník u Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, notár v Turej Lúke (1873 – 1890) Notár, organizátor družstevníctva. Spoluorganizoval povstanie v revolúcii 1848/1849, bol spoluzakladateľom a podporovateľom Matice slovenskej, slovenských gymnázií a iných slovenských inštitúcií....

MEZEY, Ferenc (20. 1. 1838 Skalica – 7. 1. 1899 Skalica)

Štúdium: Filozofia v Trnave, teológia vo Viedni (do r. 1861) Pôsobenie: Kaplán v Hlohovci (1861 – 1866), farár v Piešťanoch (1866 – 1877) a v Skalici (1877 – 1899) Katolícky kňaz. Bol ablegátom uhorského snemu za Liberálnu stranu, členom Hornouhorského maďarského...

RIEGLER–SKALICKÝ, Ernest (12. 1. 1890 Skalica – 20. 3. 1968 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trenčíne (1904 – 1908), matematika a fyzika na Kolégiu J. Eötvösa v Budapešti (1908 – 1913), nemčina, maďarčina, filológia, pedagogika a filozofia na univerzite v Budapešti, organ a kompozícia na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti (1920...

LICHARD, Milan (25. 2. 1853 Skalica – 21. 4. 1935 Užhorod)

Štúdium: Základná škola vo Viedni a v Skalici (1861), nižšie gymnázium v Skalici, vyššie triedy v Revúcej (1867 – 1869), lýceum v Šoprone, hudobná akadémia Pôsobenie: Železničný úradník v Budapešti (1871 – 1897), správca KÚS v Martine (1897 – 1906), redaktor...

LACKO, Ján (24. 12. 1925 Myjava – 24. 6. 1991 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1936 – 1944) Pôsobenie: Filmový a televízny režisér. Natočil dokumentárne (Príbetská jar, 1956) aj hrané filmy, televízne filmy (Žltý dostavník, 1965; Anička Jurkovičová, 1983) a seriály (Naši synovia, 1974; Miesto v dome, 1976). Jeho najúspešnejšími filmami...

BUNDALA, Albert (9. 11. 1878 Skalica – 1. 8. 1932 Pohronský Ruskov)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, ČVUT v Prahe Pôsobenie: Laborant v cukrovaroch v Čakoviciach pri Prahe, Domažliciach a Nürnbergu, asistent v cukrovaroch v Seredi, Mezőhegyesi, adjunkt v Modřiciach, Vranoviciach a Pohořeliciach, správca cukrovaru v Pohronskom Ruskove (od r. 1919) Chemik, cukrovarnícky odborník. Bol členom pražského študentského...

VARGA, Marián (29. 1. 1947 Skalica – 9. 8. 2017 Čierna Voda)

Štúdium: Konzervatórium v Bratislave – hra na klavír u Romana Bergera a kompozícia u Andreja Očenáša (1964 – 1967), počas štúdia na Ľudovej škole umenia bral súkromné hodiny kompozície u Jána Cikkera. Pôsobenie: Člen skupiny...

BOOROVÁ, Emília, (rod. Jurkovičová) (27. 7. 1859 Turá Lúka – 27. 6. 1948 Modra)

Pôsobenie: Predsedníčka Miestneho odboru spolku Živena v Skalici (1931) Zberateľka ľudovoumeleckých výrobkov, členka výšivkárskeho družstva. V roku 1887 získala jedno z ocenení na výstave slovenských výšiviek usporiadanej Živenou v Turčianskom Svätom Martine. Spolu so sestrou Annou sa zaslúžila o...

MALLÝ, Gustáv (21. 5. 1879 Viedeň – 3. 8. 1952 Bratislava)

Štúdium: Meštianska škola v Skalici, súkromná škola maliara K. Záhorského v Prahe (1894 – 1896), Umelecko-priemyselná škola v Prahe (1896 – 1898), Kráľovská akadémia výtvarných umení v Drážďanoch (1898 – 1900), študijný pobyt v USA (1901 – 1902) Pôsobenie: Zakladateľ...

BUCHTA, Ján, PhDr. (22. 9. 1922 Skalica – 9. 6. 1972 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Pôsobenie: Jezuitský kláštor v Ružomberku, po roku 1950 sústredenie v Podolínci Historik, prekladateľ. Bol pracovníkom Krúžku historikov a členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Skalici. Podieľal sa na vzniku publikácií Tristo...

HANUS, František (12. 5. 1916 Valašské Meziříčí – 2. 9. 1991 Praha)

Štúdium: Gymnázium vo Valašskom Meziříčí, Vsetíne a v Skalici (1934 – 1939), dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Prahe Pôsobenie: Herec v Divadle Anny Sedláčkovej (1941 – 1943), v divadle Uranie v Holešoviciach (1943 – 1945), v Divadle 5....