BUNDALA, Albert (9. 11. 1878 Skalica – 1. 8. 1932 Pohronský Ruskov)

0
74

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, ČVUT v Prahe

Pôsobenie: Laborant v cukrovaroch v Čakoviciach pri Prahe, Domažliciach a Nürnbergu, asistent v cukrovaroch v Seredi, Mezőhegyesi, adjunkt v Modřiciach, Vranoviciach a Pohořeliciach, správca cukrovaru v Pohronskom Ruskove (od r. 1919)

Chemik, cukrovarnícky odborník. Bol členom pražského študentského spolku Detvan a neskôr prívržencom hlasistického hnutia. Publikoval v Lidových novinách, Cukrovarníckych listoch a v regionálnych periodikách, odoberal viacero slovenských novín a časopisov. Z matkinej strany bol príbuzným Ľudovíta Okánika a Pavla Blahu.

Literatúra: Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 350.