sobota, 1 októbra, 2022

OKÁNIK (Okányik), Ľudovít, ThDr. (15. 8. 1869 Skalica – 21. 3. 1944 Bratislava)

Štúdium: Ľudová škola v Skalici, gymnázium v Skalici a v Ostrihome, univerzita v Budapešti, doktor kanonického práva (1895) Pôsobenie: Kňaz, prebendár arcibiskupa, kapitulný kaplán, učiteľ nemčiny na učiteľskom ústave v Ostrihome, farár a dekan v Skalici...

COBORI, Karol (31. 12. 1865 Holíč – 4. 9. 1954 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici Pôsobenie: Účtovník, hlavný notár a mešťanosta v Skalici, mešťanosta v Nitre (1919 – 1928) Hudobník, starosta Skalice a Nitry. Bol predsedom Krajinského zväzu miest a obcí Slovenska, Mestskej sporiteľne a Mestskej vodárne v Nitre. V Skalici pôsobil ako primarius, v Nitre bol...

ČULEN, Konštantín (26. 2. 1904 Brodské – 7. 4. 1964 New York, USA)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1916 – 1918) a v Bratislave Pôsobenie: Úradník poisťovne v Bratislave, pracovník Matice slovenskej, redaktor denníka Slovák (1926 – 1927), pracovník Ústrednej katolíckej kancelárie (1927), úradník a tlačový referent Československých štátnych dráh (1928 – 1937), zodpovedný...

MAZÚR, Pavel (6. 5. 1811 Skalica – 11. 7. 1875 Vsetín)

Štúdium: Latinská škola v Skalici, evanjelické lýceum v Bratislave Pôsobenie: Národný pracovník, inžinier na Pálfiovskom panstve v Stupave, člen deputácie do Viedne v roku 1846, ktorej cieľom bolo potvrdenie spolku Tatrín. Udržiaval kontakt s reprezentantmi štúrovského hnutia, najmä so svojím...

JANŠÁK, Štefan (14. 9. 1886 Osuské – 8. 4. 1972 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Hodoníne (1900 – 1907), Vysoké učení technické v Brne (1907 – 1914) Pôsobenie: Praktikant u staviteľa Milana Harminca (1914), úradník Obchodnej banky v Skalici (1914 – 1916), asistent na VUT v Brne (1918), tajomník Dočasnej vlády pre...

ČÁRSKY, Konštantín, MUDr. (4. 4. 1889 Gbely – 23. 5. 1987 Gbely)

Štúdium: Gymnázium v Nitre, Skalici a Trnave, medicína na Karlovej univerzite v Prahe a Univerzite Komenského v Bratislave (1921 – 1924) Pôsobenie: Ústav patologickej anatómie LF UK (1924), Chirurgická klinika profesora Kostlivého (1925 – 1970) Lekár, vysokoškolský pedagóg. Bol prednostom I....

HOLLÝ, Ján (24. 3. 1785 Borský Mikuláš – 14. 4. 1849 Dobrá Voda)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1797 – 1799) a v Bratislave (1799 – 1802), filozofia (1802 – 1804) a rímskokatolícka teológia (1804 – 1808) v seminári v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Pobedime (1808 – 1811) a v Hlohovci (1812 – 1814), farár v Maduniciach (1814...

NEŠPOR, Mirko (28. 9. 1924 Skalica – 17. 12. 1944 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1936 – 1943), inžinierske staviteľstvo na SVŠT v Bratislave (1943 – 1944) Člen protifašistického odboja. Do protifašistického hnutia sa zapojil v roku 1944, po začatí Slovenského národného povstania sa zúčastnil bojov...