sobota, 25 septembra, 2021

MADVA, František (14. 9. 1786 Skalica – 20. 8. 1852 Nitrianske Sučany)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Komárne a Bratislave, rímskokatolícka teológia v Nitre (1805 – 1811) Pôsobenie: Kaplán v Trenčíne (1811 – 1813), Predmieri (1813 – 1815) a Nemšovej (1815 – 1818), administrátor farnosti v Trenčianskej Teplej (1818 – 1822), farár...

BUNČÁK, Pavel, Doc. PhDr. (4. 3. 1915 Skalica – 5. 1. 2000 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1938 – 1942) Pôsobenie: Redaktor Národných novín v Martine (1942 – 1943), redaktor denníka a vydavateľstva Pravda (1945 – 1951), periodika Kultúrny život (1951), vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1953...

HORVÁTH, Pavel Frankovič (1623 Skalica – 17. 8. 1683 Viedeň)

Štúdium: Vstup do rehole piaristov v Lipnici, rímskokatolícka teológia Pôsobenie: Rektor piaristického ústavu v Rzeszowe a v Prievidzi, kláštor v Bojniciach, učiteľ v Prievidzi Literatúra: BOKESOVÁ, M., BUCHTA, J. et al. 1992. Skalica. Skalica : Mestský úrad Skalica, 1992. s. 142.

AGNELLI, Jozef (Baránek) (23.2.1852 Skalica – 6.8.1923 Holíč)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, teologická fakulta v Ostrihome (1876). Pôsobenie: Kaplán v Lakšárskej Novej Vsi (1876 – 1877), Holíči (1877 – 1881), administrátor a farár na rímskokatolíckych farách v Kuklove (1881 a 1883), Čároch (1884 – 1914) a Holíči (1914 – 1923). Šľachtiteľ,...

PRÍKASKÝ, Mansvét Ignác (2. 2. 1866 Skalica – 27. 9. 1929 Malacky)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Šebeši, teológia v Skalici a v Hlohovci Pôsobenie: Misionár, kazateľ, predstavený kláštora v Žiline Kazateľ, cirkevný historik. Staral sa o vedenie a formovanie terciárov, zostavil publikáciu o histórii, náboženskom, kultúrnom a sociálnom význame františkánskej rehole Pamiatka...

CLEMENTIS, Vladimír, JUDr. (20. 9. 1902 Tisovec – 3. 12. 1952 Praha)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1913 – 1921), právo na Karlovej univerzite v Prahe (1921 – 1925) Pôsobenie: Advokátsky praktikant v Lučenci (1925 – 1926), pracovník súdu (1926), advokátsky koncipient v Bratislave (1926 – 1930), koncipient u Dr. I. Sekaninu (1931),...

ŠEFRÁNEK, Július (15. 7. 1906 Skalica – 13. 5. 1973 Bratislava

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1918 – 1924), právo na Karlovej univerzite v Prahe (1924 – 1928) Pôsobenie: Redaktor Rudého práva (1928), redaktor Pravdy a prílohy Kosák v Ostrave (1928 – 1929), zástupca šéfredaktora Rudého práva v Prahe (1929 –...

GAJDOŠ, Vševlad Jozef (15. 5. 1907 Maňa – 11. 5. 1978 Maňa)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave (1921 – 1929), rímskokatolícka teológia a knihovníctvo na Karlovej univerzite v Prahe (1929 – 1933), história a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave (1933 – 1938), študijné pobyty na univerzitách v Mníchove a v Budapešti Pôsobenie:...