sobota, 23 septembra, 2023

JURIGA, Ján Krstiteľ (2. 7. 1806 Gbely – 10. 4. 1888 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1816 – 1820), Magyaróvári a Bratislave, filozofia a rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Borskom Svätom Jure a v Moravskom Svätom Jáne, farár v Lakšárskej Novej Vsi (1840 – 1860) a v Borskom Svätom Jure (1860 – 1869), ostrihomský kanonik,...

MALLÝ-DUSAROV, Ján (26. 8. 1829 Skalica – 19. 9. 1902 Ostrihom)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Bratislave, filozofia v Trnave, rímskokatolícka teológia vo Viedni na Pázmáneu (1850 – 1852) Pôsobenie: Kaplán v Banskej Štiavnici, učiteľ (1856), študijný prefekt na Pázmáneu (1858), profesor na Tereziáne (1859), pápežský komorník (1882), bratislavský kanonik...

MALLÝ, Gustáv (21. 5. 1879 Viedeň – 3. 8. 1952 Bratislava)

Štúdium: Meštianska škola v Skalici, súkromná škola maliara K. Záhorského v Prahe (1894 – 1896), Umelecko-priemyselná škola v Prahe (1896 – 1898), Kráľovská akadémia výtvarných umení v Drážďanoch (1898 – 1900), študijný pobyt v USA (1901 – 1902) Pôsobenie: Zakladateľ...

PÖSTÉNYI, Ján (27. 7. 1891 Kuklov – 26. 10. 1980 Trnava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1901 – 1905), Trnave a Kecskeméte, rímskokatolícka teológia v Nitre Pôsobenie: Kaplán v Dubnici nad Váhom (1915), Kysuckom Novom Meste (1915 – 1919) a Žiline (1919), správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave (1920 – 1957), poradca v archíve...

TERCHOVIČ, Ján Imrich (1655 Skalica – 7. 7. 1716 Hlohovec)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1667 – 1670), formácia vo františkánskej reholi, teológia a filozofia v Kremnici Pôsobenie: Gvardián v Hlohovci, Prešove, Bardejove, Purskom a Uherskom Hradišti, magister novicov v Hlohovci Kazateľ, kronikár, historik. Písal kroniku kláštora v Bardejove, v rukopise zanechal v záhorskom nárečí písané...

BLAHOVÁ, Gizela (rod. Okániková) (10. 1. 1882 Skalica – 19. 7. 1962 Skalica)

Štúdium: Ľudová škola v Skalici Pôsobenie: Zbierala výšivky a ľudovoumelecké predmety. Spolu s manželom Dr. Pavlom Blahom stála pri zrode múzea v Skalici v roku 1905, viedla korešpondenciu, spravovala zbierky, zapožičiavala zbierkové predmety na výstavy, prijímala a sprevádzala návštevníkov...

MADVA, František (14. 9. 1786 Skalica – 20. 8. 1852 Nitrianske Sučany)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Komárne a Bratislave, rímskokatolícka teológia v Nitre (1805 – 1811) Pôsobenie: Kaplán v Trenčíne (1811 – 1813), Predmieri (1813 – 1815) a Nemšovej (1815 – 1818), administrátor farnosti v Trenčianskej Teplej (1818 – 1822), farár...

NEČESÁLEK, Michal Karol (26. 9. 1865 Šaštín-Stráže – 31. 7. 1936 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1878 – 1882), rímskokatolícka teológia v Ostrihome Pôsobenie: Kaplán v Uníne (1890 – 1892), v Borskom Mikuláši u Pavla Príhodu (1892 – 1908), farár v Borskom Mikuláši a dekan (1908 – 1926), od r. 1926 protonotár, kanonik trnavskej...