MONDOK, Jozef (16. 3. 1742 Dolný Lopašov – 27. 7. 1823 Skalica)

0
32

Štúdium: Teológia v Pázmáneu vo Viedni

Pôsobenie: Prebendát v Ostrihome (1767 – 1768), farár v Malých Opatovciach (1768 – 1780), Piešťanoch (1780 – 1794)

Rímskokatolícky kňaz. V roku 1794 sa usadil v Skalici. Mestu niekoľkokrát požičal väčšiu sumu peňazí a dal postaviť kamenný kríž zvaný „Mondokúv kríž“, ktorý sa nachádza v extraviláne mesta.

Literatúra: BAČA, R. Kto bol Jozef Mondok? In Záhorie, 2008, roč. XVII., č. 4, s. 18-19.